fbpx Avdelingsleder Sannidal bokollektiv | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder Sannidal bokollektiv

Sannidal bokollektiv ligger sentralt til ca 1 mil utenfor Kragerø sentrum.

Avdelingen består av 16  bokollektiv plasser, av disse er 8 øremerket demens problematikk. Avdelingen har også hovedansvar for drift av 14 omsorgsboliger. 

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø med en stabil ansattgruppe preget av godt samarbeid og god kompetanse.

Vår nåværende leder blir pensjonist og vi søker derfor hennes etterfølger.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Lederefaring og videreutdanning i administrasjon og ledelse er ønskelig.
 • Gjerne erfaring med geriatri.

 Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvarlig for driften av avdelingen.
 • Ansvar for personaloppfølging og et godt arbeidsmiljø
 • Medansvarlig for økonomi.
 • Veiledning av personalet.
 • Bidra til samarbeid på tvers i virksomheten og i kommunalområdet.
 • Utviklingsarbeid

 Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og tilpasningsdyktig.
 • Gode kommunikasjonsevner og god til å skape relasjoner.
 • Klarer å håndtere flere oppgaver på en gang.
 • Du må ha evnen til å tenke nytt og være villing til å delta i endringsprossesser.
 • Være en inspirator for medarbeiderne.
 • Ha en løsningsorientert tilnærming til oppgaver og utfordringer.


Vi tilbyr:

 • Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø kommune.
 • Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2 % av brutto lønn.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk  

 • Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.