fbpx Barn som pårørende Hopp til hovedinnhold

Barn som pårørende

2022; (2)

Når barn er pårørende

Les PDF-utgave (pdf, 8.92 MB)

10 Leder, Anne Hafstad: Snakk med barna!
14 – Jeg var stolt av hvordan vi hadde det hjemme
22 Fagartikkel: Barn som pårørende får ikke oppfølgingen de trenger
30 Undersøkelse: Under halvparten har rutiner for å ivareta barna
37 Fem om undersøkelsen
42 – Barna må få lyst til å komme til oss
48 – Jeg valgte å trekke meg unna da mamma ble syk
54 Et sted barn som pårørende kan være seg selv
58 Kan den døendes håp bli et problem for barnet?
60 – Barna er prisgitt den friske forelderen
64 Tolket som barn: – Jeg forsto sikkert bare 20 prosent
67 Noen pasienter føler det er tryggest å bruke barna som tolk
70 Her kan barn av rusmisbrukere chatte anonymt
76 Oppfordrer til å se, snakke og være til stede for barna
78 Vokste opp med rus, nå hjelper hun barn som er pårørende
82 Unge mellom 15 og 25 år blir ofte glemt
84 En bror som Jesper
92 – Det er alles ansvar å ivareta syke barns søsken
96 Fagartikkel: Helsesykepleiere er nærmest til å følge opp søsken som pårørende
101 Juss – hvilke rettigheter gjelder?
104 – Det har vært noen tøffe beskjeder å gi til barn
108 Fagartikkel: Barn må inkluderes når deres nærmeste er på intensivavdelingen

Flere utgaver
Annonse
Annonse