fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk døgnenhet er det ledig to faste stillinger til sykepleier / vernepleier, en 100 % todelt turnusstilling med arbeid hver 3. helg og en 66 % natt med arbeid hver 3.helg.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.

Akuttpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor.
 
Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.
 
Vi ønsker søknad fra deg som har interesse for sykepleie/miljøterapi til psykisk syke pasienter i akutt sykdomsfase i døgnenhet. På grunn av arbeidets art og personalgruppens sammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke. Vi kan tilby et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere, i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner
 • Interesse for sykepleie til med pasienter med alvorlig psykisk lidelse i akuttfase er en forutsetning
 • Vi vektlegger faglig engasjement, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon
 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid er en fordel

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig miljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Veiledning og internundervisning
 • Tilrettelegging for videreutdanning  
 • Lønn som sykepleier/vernepleier
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Arbeidssted
Forskningsveien 7, 0373 Oslo
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Cecilie Birkeland
Enhetsleder
22 02 99 15

Lars-Kristian Hage
Ass. enhetsleder
22 02 99 34

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.