fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling, skjermet/langtidsavdeling, langtidsavdeling, samt boligavdeling.

I tillegg har vi dagsenter for personer med demenssykdom, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, hjelpemiddellager, cafe, mm.

Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning innen demens, geriatri eller psykiatri. Vi søker deg som er faglig dyktig, strukturert og som har pasienten i fokus

Langtidsavd:

Langtidsavdelingen med 16 rom for personer med vedtak om
langtidsopphold. Plassene er egnet for personer med demenssykdom. I denne avdelingen arbeides det etter prinsippet om personsentrert omsorg, der målene er livskvalitet, trygghet og mestring.

Vi har ledig 100% stilling som sykepleier i turnus med 3 hver helg.

 Startdato: 01.04.2022

Arbeidsoppgaver
 • Delta i den daglige oppfølgingen - pleie og stell av våre brukere
 • Delta i legevisitt og sørge for at legens forordninger blir iverksatt
 • Skal gjennom observasjon og klinisk kompetanse fastlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak som sikrer pasientens behov
 • Medikamenthåndtering
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner, samt holde kontakt med pårørende
 • Veilede studenter og nyansatte
 • Ansvarlig for at den sykepleietjenesten som utføres er i overensstemmelse med aktuelt lovverk og regelverk, samt virksomhetens målsettinger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i demens/alderspsykiatri/rehabilitering/geriatri
 • Det er en fordel om du har erfaring med lignende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evnen til å delegere oppgaver ut fra kompetanse
 • God på å organisere deg selv og andre
 • Har godt humør
 • Bidrar inn i utviklingsarbeidet, og har fokus på forbedring
 • Evner å takle en stressende arbeidsdag
 • Evner å være en tydelig fagperson
 • Evner å motivere og engasjere kollegaer
 • Evner å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Nye flotte lokaler i et moderne ressurssenter
 • Spennende og utviklende arbeidssted med faglig dyktige medarbeidere
 • Et bredt faglig miljø med fokus på forbedring og utvikling
 • Fagdager
 • Gode pensjonsordninger
 • Lier kommune har rekrutteringstillegg for sykepleiere

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Du må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse før du kan få jobb i Lier kommune.

Arbeidssted
Fossveien 31, 3400 Lier
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Wenche, Rognstadbråten
Administrasjonsleder
32 22 55 77

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!