fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Brenner du for demens, psykiatri eller somatikk? Da er det deg vi trenger i vårt team!

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering, og for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling, skjermet/langtidsavdeling, langtidsavdeling, samt boligavdeling. I tillegg har vi dagsenter for personer med demenssykdom, fysioterapitjenesten, hjelpemiddellager, cafe, mm.

Vi har en spennende tid foran oss hvor skjermet avdeling skal utvides og deler av avdelingen vil være i nytt bygg, Fosshagen Øst i slutten av februar 2022. Dette fører til at vi trenger flere ansatte som setter fag i fokus, og som har pasienten i sentrum.

Vi søker derfor etter sykepleier,  gjerne med videreutdanning innen demens, geriatri og psykiatri. Vi søker deg som er faglig dyktig, strukturert og som har pasienten i sentrum.

Vi har ledig 100%  sykepleier stilling i turnus med 3 hver helg ved skjermet/langtidsavdelig.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i den daglige oppfølgingen - pleie og stell av våre brukere
 • Delta i legevisitt og sørge for at legens forordninger blir iverksatt
 • Delta på tverrfaglige møter
 • Skal gjennom observasjon og klinisk kompetanse fastlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak som sikrer pasientens behov
 • Medikamenthåndtering
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner, samt holde kontakt med pårørende til våre brukere
 • Veilede studenter og nyansatte
 • Ansvarlig for at den sykepleietjenesten som utføres er i overensstemmelse med aktuelt lovverk og regelverk, samt virksomhetens målsettinger
 • Samarbeide med hjemmetjeneste og Vedtakskontor
 • Være aktiv pådriver for at våre pasienter får brukt sine egne ressurser
 • Bidra til at pasienter opplever en høy grad av livskvalitet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i demens/alderspsykiatri/rehabilitering/geriatri
 • Det er en fordel om du har erfaring med lignende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evnen til å delegere oppgaver ut fra kompetanse
 • God på å organisere deg selv og andre
 • Har godt humør
 • Bidrar inn i utviklingsarbeidet, og har fokus på forbedring
 • Evner å takle en stressende arbeidsdag
 • Evner å være en tydelig fagperson
 • Evner å motivere og engasjere kollegaer
 • Evner å jobbe tverrfaglig
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Engasjerte kolleger som ønsker å gi tjenester av god kvalitet
 • Flotte, nye lokaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til avtaleverket
 • Vi tilbyr rekrutteringstillegg for sykepleiere/spesialsykepleiere
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidssted
Fossveien 31, 3400 Lier
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ann Kristin Buchet
Avdelingsleder
40060093
Ann.Kristin.Buchet@lier.kommune.no

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!