fbpx Rådgiver NSF Student | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rådgiver NSF Student

En av våre to studentrådgivere har tatt fatt på nye utfordringer. Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker derfor rådgiver for NSF Student i 100% fast stilling.

NSF Student organiserer over 14.000 sykepleierstudenter og gjennomfører faglige aktiviteter og arrangementer for studentmedlemmene.

Hverdagen til vår nye medarbeider vil i hovedsak bestå av rådgivning og oppfølging av både medlemmer, politisk valgte og lokalt engasjerte sykepleierstudenter. Jobben vil i stor grad bestå av medlemsrekruttering og merkevarebygging, kommunikasjon ut til både medlemmer og andre relevante samarbeidsaktører og beslutningstakere, samt arrangementsplanlegging og administrative oppgaver tilknyttet studentorganiseringen.

Stillingen har i hovedsak dagarbeidstid, men stillingens karakter gjør at arbeid på både dag, kveld og enkelte helger må påregnes i et visst omfang. Noe reisevirksomhet må også påregnes. 

Stillingen er organisatorisk plassert i forhandlingsavdelingen. 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver: 

 • Prosjektkoordinering i studentorganisasjonen 
 • Oppfølging og kursing av tillitsvalgte og lokalt engasjerte i studentorganisasjonen 
 • Opplæring av nye studentledere 
 • Informasjons- og promoteringsarbeid på vegne av studentorganisasjonen, bl.a. via sosiale medier og nettside
 • Undersøkelser og utredninger
 • Rådgivning til studentledere i organisasjonspolitisk arbeid 
 • Veiledning av enkeltstudenter på sak i utdanningsspørsmål 
 • Medlemsarbeid og oppfølging av medlemmer i studentorganisasjonen 
 • Planlegge og gjennomføre studentarrangementer i samarbeid med øvrig administrasjon, inkl. rekrutteringskampanje og årsmøte
 • Saksbehandling, reiseregninger og regnskapsoppgaver 

Vi søker en kollega med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:  

 • Autorisert sykepleier  
 • Erfaring fra student- eller organisasjonspolitisk arbeid  
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av ulike sosiale medier  
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk samt solid skriftlig fremstillingsevne  
 • Erfaring med budsjett- og planarbeid, medlemsrekruttering eller gjennomføring av større arrangementer vil bli vektlagt.

Har du erfaring fra tillitsvalgtarbeid og/eller informasjonsarbeid vil dette telle positivt.

Videre ønsker vi deg som er:

 • En lagspiller
 • Nysgjerrig, utadvendt og inkluderende
 • Strukturert, selvstendig og resultatorientert med evner til å planlegge helhetlig både på kort og lang sikt  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby en variert hverdag i et aktivt, lærerikt og inkluderende arbeidsmiljø samt:  

 • Tariffavtale  
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Gode velferdsordninger og kantineavtale  
 • Trivelige lokaler i Oslo sentrum  

Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.  

Henvendelser kan rettes til forhandlingssjef Kari Tangen mobil 9131 2591. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg grønn lenke til venstre på siden.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 126.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Annonse
Annonse