fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Vi søker etter deg som ønsker å bidra til at mennesker med lettere psykiske plager kommer tilbake i jobb, og som ønsker å arbeide med fokus på mestring av psykiske plager. Hvis dette høres interessant ut for deg, og du har lyst til å jobbe med denne gruppen, så ser vi frem til å høre fra deg.

Helse og Arbeid ble opprettet som et eget behandlingstilbud ved DPS Fredrikstad i 2018. Målgruppen er mennesker med mild til moderat angst og depresjon som er i ferd med å falle ut av jobb, som er enten helt eller delvis sykemeldt, eller i ferd med å bli sykemeldt.

Behandlingstilbudet ytes til pasienter som er innstilt på å komme tilbake i arbeid og der målsetningen er 100 % arbeidsførhet innen en gitt ramme. Det er en målsetning at 60 % av pasientene skal oppnå målet. Tilbudet er fylkesdekkende og er etablert ved DPS Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. 

Livsstyrketrening er en behandlingstilnærming som er etablert i deler av behandlergruppen i "Helse og Arbeid" ved DPS Fredrikstad. Dersom du søker denne stillingen er det ønskelig at du allerede har utdanning i Livsstyrketrening, eller er villig til å ta videreutdanning i denne behandlingstilnærmingen ved tiltredelse av stillingen.

Ved DPS Fredrikstad er helse og arbeid etablert som kombinert gruppe- og individualterapi. Tilbudet går over 5-6 uker. Dagene vil bestå av en kombinasjon av individual- og gruppeterapi. Helse og Arbeid er et tilbud knyttet til gruppepoliklinikken, som består av totalt 15 ansatte med ekspertise på gruppeterapi.

Arbeidsoppgaver
 • Vurderingssamtaler med nye pasienter
 • Behandling individuelt og i grupper i et tidsavgrenset behandlingstilbud
 • Deltakelse i tverrfaglig team 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Utdanning som sykepleier med spesialisering i psykisk helse og rus
 • Utdanning i/kjennskap til behandlingstilnærmingen "livsstyrketrening"
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker kolleger som er kunnskapsrike, pliktoppfyllende, ambisiøse og faglig nysgjerrige 
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et godt faglig og kollegialt fellesskap
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidssted
Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Anders Wiik
Seksjonsleder
917 17 416

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse