fbpx Klinikksjef Kirurgisk klinikk | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Klinikksjef Kirurgisk klinikk

Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger HF søker klinikksjef Kirurgisk klinikk.

Klinikksjefen rapporterer til administrerende direktør og inngår i helseforetakets ledergruppe.

Klinikken er består av avdeling for urologi, kar/thorax, gastrokirurgi, plastikk kirurgi, hud  og endokrinkirurgi. Kirurgisk klinikk har ca. 400 medarbeidere og et budsjett på ca. 360 mill. kroner.

Tiltredelse etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Klinikksjefen har blant annet ansvar for:
 • Faglig kvalitet, pasientsikkerhet, Helse, miljø og sikkerhet, personalledelse og økonomiske resultater innen egen klinikk
 • Å utvikle ledelse og sikre utviklingen av egen ledergruppe på en slik måte at helhet, pasientforløp og et godt arbeidsmiljø ivaretas i alle avdelingene i klinikken
 • Å samarbeide konstruktivt og effektivt med alle samarbeidende avdelinger og klinikker – slik at alle pasienter opplever helhet, kvalitet og effektive forløp – også på tvers av klinikkene
 • Å videreutvikle tverrfaglig samarbeid, både mellom faglige spesialiteter og mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer
 • Å legge til rette for forskning av høy kvalitet, kunnskapsutvikling, nytenking og forbedring
 • Å styrke og videreutvikle samarbeid med våre samarbeidende universiteter, kommuner og andre helseforetak
 • Å bidra inn i det forberedende arbeidet til innflytting i nytt sykehus
Kvalifikasjoner
 • Har helsefaglig bakgrunn på høgskole/universitetsnivå
 • Bred ledererfaring
 • Dokumenterte resultater fra tidligere stillinger
 • Vil bidra til å styrke fag, forskning, kompetanse og kvalitet i klinikken og i foretaket
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Personlige egenskaper
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fremoverlent og energisk med tydelig lederforståelse
 • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelklubb
 • Lønn etter avtale
 • Forutsatt kompetanse vil det legges til rette for 1. amanuensis, professor II stilling i 20% ved samarbeidende universitet

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Arbeidssted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger, Norge 
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Maiken Jonassen
Personal- og organisasjonsdirektør
906 78 461

Helle Schøyen
Administrerende direktør
51515718 92451169

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.