fbpx Virksomhetsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsleder

Nordkapp kommune har ledig 100% stilling som virksomhetsleder for Sykestua. Stillingen er fast med tiltredelse 15.01.2022.

Dette er en spennende stilling med stort og selvstendig handlingsrom. Stillingen inngår i sektorens lederteam og er underlagt kommunalsjef for Helse, rehabilitering og omsorg. 

Virksomhetsleder jobber dagtid og har ansvar for administrasjon og ledelse av hele virksomheten med personal- og økonomi/budsjettansvar. Det er tett samarbeid mellom lederne i sektoren. 

Sykestua er en kombinert korttids- og langtidsenhet. Avdelingen yter tjenester knyttet til  korttidsplasser, sykestueplasser med akuttrom, legevakt, langtidsopphold, KAD (kommunal akutt døgnplass), rehabilitering, avlastning og poliklinisk behandling.

Sykestua samarbeider med legetjenesten, hjemmetjenesten, rehabiliteringstjenesten og spesialisthelsetjenesten med å ivareta personer med behov for helsehjelp.

Sykestua har en konsulent i 50% stilling og en fagsykepleier i 50% stilling i administrasjonen, og virksomhetsleder har personalansvar for ca. 30 ansatte. 

Ledere i Nordkapp kommune er forpliktet til å samhandle på tvers av virksomheter og tjenesteområder. Våre ledere skal være gode rollemodeller, tydelig på forventning til medarbeidere,samt stimulere til læring- og arbeidsglede på en støttende og inkluderende måte.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar herunder arbeidstidsplanlegging i samarbeid med konsulent
 • Faglig-, økonomisk- og administrativt ansvarlig for virksomheten
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Tildelingsteam - saksbehandling
 • Prosjekt /utviklingsarbeid
 • Omstillings- endringsarbeid
 • Planlegge og videreutvikle tjenester
 • Det kan forekomme endringer i stillingens arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning - bachelor i sykepleie  
 • Videreutdanning innen ledelse og andre relevante fagområder
 • Erfaring med økonomistyring, budsjett- og regnskapsoppfølging
 • Erfaring med saksbehandling
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og samhandling med eksterne aktører som spesialisthelsetjenesten, NAV oa. 
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Har kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode IKT-kunnskaper og ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk, målrettet og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og trives i et hektisk miljø
 • Du har gode samarbeidsevner samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • Du er positiv og omgjengelig med evne til å skape motivasjon og godt samarbeid
 • Du har omstillingsevne
 • Du er fleksibel og nytenkende
 • Du jobber strukturert, er initiativrik og har stor grad av gjennomføringsevne
 • Du trives med utviklingsarbeid og deltar aktivt i endringsprosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb i et tverrfaglig miljø med muligheter for utvikling av egen arbeidssituasjon
 • Utfordrende, varierte og spennende lederoppgaver
 • Et åpent, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lederlønn etter avtale, jf. Hovedtariffavtalens kap. 3 for kommunal sektor
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer (10 % og maksimalt kr. 25 000 hvert år)
 • Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark (tiltakssonen) kr.15 500 pr. år
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid

For søkere som ikke er bosatt i Nordkapp kommune tilbys i tillegg:

 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Hjelp med å finne bolig
 • Botilskudd etter avtale
 • Reisetilskudd etter avtale

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Kommunalsjef HRO-sektor Anne-Trine Elde 
Mobil: 97012660
Epost: anne.trine.elde@nordkapp.kommune.no

Virksomhetsleder Tone Pedersen
Mob: 97703955
Epost: tone.pedersen@nordkapp.kommune.no

Arbeidssted

Honningsvåg

  Annonse
  Annonse