fbpx Sykepleiere - Koronaklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere - Koronaklinikken

Koronaklinikken er en avdeling i virksomhet Helse, rehabilitering og mestring. Koronapandemien har blitt en langvarig og omfattende pandemi som krever en stor organisasjon. Koronaklinikkens ansvarsområder er TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene, og avdelingen jobber i hovedsak på delegasjon fra kommuneoverlegen. Koronaklinikken har et tett samarbeid med avdeling Vaksinasjon og smittevern.

Koronaklinikken driftes for tiden i turnus, og må på kort varsel kunne endre driften i forhold til FHIs anbefalinger. Arbeidsbelastningen kan til tider være stor.

Vi tilbyr faste stillinger som sykepleier i Asker kommune, fortrinnsvis i 100% stilling. Dette innebærer at når pandemien er over vil du fortsette i ordinær stilling med tilsvarende kompetansekrav som sykepleier i kommunen, primært innen tjenesteområdet Velferd.

I tillegg til faste stillinger, har vi også midlertidige stillinger og stillinger som tilkallingsvikar ledig for sykepleiere ved Koronaklinikken. Vi ber om at du spesifiserer hvilken type stilling du primært ønsker.

Som sykepleier hos oss får du mye ansvar og jobber selvstendig, samtidig som du har faglig sterke kolleger og er del av et team. Det samarbeides på tvers av tjenester i kommunen og med ulike eksterne aktører. 

Arbeidsoppgaver
 • Utføre TISK–arbeid (testing, isolering, smittesporing og karantene).
 • Gjennomføre koronatesting.
 • Veilede kommunens innbyggere på koronatelefon.
 • Smitteoppsporing ved nye koronatilfeller og oppfølging av nærkontakter.
 • Oppgaver avklares i forhold til dine kvalifikasjoner.
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • God helsefaglig kunnskap og vurderingsevne.
 • Erfaring med kommunikasjon med personer i en sårbar situasjon.
 • Gode digitale ferdigheter og forståelse.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig. For fremmedspråklig kreves språkkunnskaper i norsk tilsvarende nivå B2.
 • Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Vi søker både deg som er nyutdannet og deg som har lang erfaring som sykepleier.

Vi søker deg som
 • er god på relasjonsbygging og samarbeider godt med andre
 • tar ansvar og kan jobbe selvstendig
 • er systematisk og strukturert
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har et godt klinisk blikk og god observasjonsevne
 • har høy arbeidskapasitet
 • evner å takle uforutsigbarhet, og er vant til endringer
 • har faglig integritet og er opptatt av faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Meningsfulle oppgaver i en ekstraordinær situasjon
 • Opplæring i forhold til oppgavene du skal utføre.
 • En stilling med gode utviklingsmuligheter i en ny og innovativ kommune.
 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig fokus.
 • Lønn etter Asker kommunes lønns- og stillingsregulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon
Margrethe Stornes Iversen
Avdelingsleder
908 28 882
Vardefaret 40, 1388 Borgen, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.