fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

Ønsker du en jobb med mening? Er du sykepleier eller vernepleier?
Brenner du for demens, psykiatri og somatikk?

Da er det deg vi trenger i vårt team! Ressursavdelingen skal utvide med 8 rom, og skjermet avdeling skal da flytte i nytt bygg, Fosshagen øst mars 2022.

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling, skjermet/langtidsavdeling, langtidsavdeling, samt boligavdeling. I tillegg har vi dagsenter for personer med demenssykdom, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, hjelpemiddellager, cafe, mm.

Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning innen demens, geriatri eller psykiatri. Vi søker deg som er faglig dyktig, strukturert og som har pasienten i fokus

På ressursavdelingen er det ledig følgene stilling:
100% fast stilling som sykepleier/vernepleier med arbeid hver 3. helg, på dag og kveld – snarest mulig

Under Ressursavdelingen ligger Skjermet/korttids avdelingen som har pr dags dato 16 rom for pasienter med vedtak om langtids eller korttidsopphold/utredning. Plassene er egnet for personer med demens. Her tilbys utredning eller langtidsopphold. De fleste pasienter på denne avdelingen har behov for større eller mindre grad av skjerming grunnet sin demenssykdom. I denne avdelingen arbeides det etter prinsipper om strukturert miljøbehandling, der målet er livskvalitet, trygghet, mestring og fokus på fag.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i den daglige oppfølgingen - pleie og stell av våre brukere
 • Delta i legevisitt og sørge for at legens forordninger blir iverksatt
 • Skal gjennom observasjon og klinisk kompetanse fastlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak som sikrer pasientens behov
 • Medikamenthåndtering
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner, samt holde kontakt med pårørende
 • Veilede studenter og nyansatte
 • Ansvarlig for at den sykepleietjenesten som utføres er i overensstemmelse med aktuelt lovverk og regelverk, samt virksomhetens målsettinger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i demens/alderspsykiatri/rehabilitering/geriatri
 • Det er en fordel om du har erfaring med lignende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evnen til å delegere oppgaver ut fra kompetanse
 • God på å organisere deg selv og andre
 • Har godt humør
 • Bidrar inn i utviklingsarbeidet, og har fokus på forbedring
 • Evner å takle en stressende arbeidsdag
 • Evner å være en tydelig fagperson
 • Evner å motivere og engasjere kollegaer
 • Evner å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Engasjerte flotte kolleger som ønsker å gi tjenester av god kvalitet
 • Flotte, nye lokaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til avtaleverket
 • Fagdager
 • Lier kommune tilbyr rekrutteringstillegg for sykepleiere/vernepleiere

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon
Ann Kristin Buchet
Avdelingsleder
40060093
ann.kristin.buchet@lier.kommune.no

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder.

Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!