fbpx Universitetslektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Universitetslektor

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 100% fast stilling som universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG), og er i hovedsak knyttet til bachelor i sykepleie, men du må også påregne å undervise på instituttets øvrige studieprogram.

Du rapporterer til fagenhetsleder Kari Kirkbakk Fjær. Det er ønskelig med snarlig oppstart. 

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet sykepleie, og vil hovedsakelig være knyttet til  studieprogrammet bachelor i sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.

Senter for simulering og pasientsikkerhet er en integrert ressurs i avdelingen, og stillingsinnehaver må også påregne å bidra med relevant undervisning og veiledning i senteret. 

Du må også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet. 

Kvalifikasjonskrav

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. § 1-4 (3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

 • Du må ha autorisasjon som sykepleier, samt relevant yrkeserfaring som sykepleier, fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid og relevant yrkeserfaring som sykepleier innen
  psykisk helsevern/psykisk helsearbeid.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Gode formidlingsevner. 
 • Evne til å arbeide selvstendig.  
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor (kode 1009) vil du normalt lønnes fra brutto kr 507 600,-  til kr 626 100,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

 • Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagenhetsleder Kari Kirkbakk Fjær, e-post kari.fjar@ntnu.no. 
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng, e-post: hanne.eng@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 
Søknadsfrist: 24.10.2021 

NTNU//Espen Taftø Vestad

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.