fbpx Generalsekretær - Norsk Sykepleierforbund (NSF) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Generalsekretær - Norsk Sykepleierforbund (NSF)

NSF er en av de mest sentrale aktørene i norsk arbeidsliv. Vi søker etter en ny generalsekretær som er sykepleier med bred erfaring som leder, er engasjert, er god på strategisk planlegging, er klok og har erfaring med forhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte. Generalsekretær rapporterer til forbundsstyret i NSF, til daglig gjennom forbundsleder.

Generalsekretæren er organisasjonens administrative leder og har ansvar for den daglige drift og utvikling for å oppnå NSFs målsetting/strategi. Dette innebærer blant annet:

 • Sikre at organisasjonen planlegger og gjennomfører aktivitet i tråd med styringssignal og prioriteringer fra landsmøtet, forbundsstyret og forbundsledelsen og innenfor de rammene vi er tildelt.
 • Overordnet oppfølging av drift i tråd med lover og forskrifter, NSFs vedtekter, formål og strategier.
 • Oppfølging av budsjett/regnskap.
 • Overordnet personalansvar.
 • Oppfølging og utvikling av ledere.
 • Samarbeid med organisasjonene og vernetjenesten.

Vi søker deg med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Lederutdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå.
 • Solid erfaring som leder, også fra et toppleder nivå.
 • Bør kunne dokumentere gode resultater som leder.
 • Solid erfaring med organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling.
 • Forståelse for og erfaring med partssamarbeide med tillitsvalgte.
 • Må ha god rolleforståelse i grensesnittet mellom politikk og administrasjon.
 • Solid erfaring fra administrasjon, administrative prosesser og økonomistyring/kontroll.
 • God innsikt i det politiske system og organisasjonsarbeid vil være en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

Personlige relasjoner/ lederstil

 • Strategisk kompetanse med et helhetlig perspektiv og særlig god vurderingsevne.
 • Løsningsorientert, samarbeidsvillig, tydelig og gjennomføringssterk.
 • Analytisk og trives med komplekse problemstillinger.
 • Er strukturert og får lett oversikt.
 • Trygg, tillitvekkende, evne til å motivere medarbeiderne, modig og med stor arbeidskapasitet.
 • God som relasjonsbygger og i mellommenneskelig forhold.

Vi kan tilby en utfordrende og kanskje den mest spennende lederstillingen i norsk arbeidsliv. Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen kan også kontaktes på tlf. 91374037.

Søknad sendes senest 31. oktober.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 125.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat.

NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio. Vårt øverste organ er Landsmøtet, som velger Forbundsstyret. Forbundsledelsen består av forbundsleder,1. og 2. nestleder. Den daglige driften ivaretas av våre fylkeskontor og hovedkontor med omtrent 220 ansatte som ledes av generalsekretær. Vi har fylkeskontor i alle landets fylker og vårt hovedkontor holder til sentralt i Oslo sentrum. Mer om oss på www.nsf.no

Rådgiver:
Per Inge Hjertaker
per.hjertaker@headvisor.com
917 29 682