fbpx Avdelingsleder for legetjenester | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder for legetjenester


100% stilling, vikariat med mulighet for fast ansettelse i Asker kommune

Avdelingen består av leger/ leger i spesialisering/ legespesialister i kommunale stillinger innen kommunale fastlegekontor, helsestasjonene, skolehelsetjenesten, omsorgsboliger, KAD, døgnrehabilitering og bo-og omsorgssentre (sykehjem: somatikk, demens, rus/ psykiatri og palliasjon). Avdelingen har ansvar for LIS1 ordningen i samarbeid med medisinskfaglig rådgiver i virksomheten. Avdeling legetjenester har også støttepersonell og bioingeniør.

Stillingen inngår i virksomhetens ledergruppe.

Stillingen er ledig fra 01.11.21, eller etter avtale. Vikariatet varer foreløpig t.o.m.31.08.22. 

Arbeidsoppgaver
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for oppfølging og utvikling av kvalitet i henhold til styringssystemet
 • Ansvar for at organisering og gjennomføring av oppgaver i avdelingen samsvarer med verdier, mål, lover og forskrifter.
 • Budsjett- og økonomiansvar for avdelingen
 • Tjenesteutvikling
Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig utdanning fra høgskole/universitet minimum på bachelor-nivå, fortrinnsvis med formalisert lederkompetanse på masternivå, og relevant ledererfaring. Annen relevant utdanning kan vurderes. 
 • Kjennskap til kommunale helsetjenester og/ eller legetjenester er ønskelig
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra rekrutteringsprosesser og bemanning er ønskelig
 • Erfaring og god kompetanse med ulike dataprogrammer
 • Søkere må beherske norsk språk på høyt nivå, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • er selvstendig og strukturert
 • liker administrative oppgaver
 • er god på kommunikasjon og samarbeid
 • er engasjert og tydelig som leder, bygger på andres kompetanse og får ansatte til å strekke seg etter nye utfordringer
Vi tilbyr

- En hektisk arbeidshverdag sammen med dyktige kollegaer
- Et godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø
- Gode kurs- og utviklingsmuligheter i kommunen
- Mulighet for 100% fast stilling i Asker kommune
- Fleksibel arbeidstid
- God pensjons- og forsikringsordninger
- lønn etter avtale

Startdato: 
01.11.2021

Kontaktinformasjon
Ann Helene Arnestad
Virksomhetsleder
91601298

Halvor Nikolai Gjone
Konst.Avdelingsleder
48006665

Arbeidssted
Lensmannslia 4, 1386 Asker, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Annonse
Annonse