fbpx Sykepleier/Vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/Vernepleier

Fast stilling som spesialsykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning i DPS Ambulant Akutteam Fredrikstad/Hvaler. Stillingen inngår for tiden i turnus med arbeid hver 4. helg.

Teamet består av seksjonsleder, psykologspesialist, overlege i psykiatri og 15 stillinger bestående av sykepleiere / vernepleiere /sosionom med videreutdanning psykisk helsevern. DPS Ambulant Akutteam har oppdrag i Fredrikstad og Hvaler kommune som til sammen utgjør ca. 88 000 innbyggere.

Vi har som målsetting å behandle pasienter i eget hjem. Vi samarbeider med aktuelle instanser i kommunene og i psykisk helsevern. Åpningstid er kl. 08.00 - 22.00 hverdager og kl. 10.00 - 18.00 helg og helligdager.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver
 • Ambulant Akutteam (AAT) har vaktfunksjon, mottar og vurderer alle henvendelser vedrørende øyeblikkelig hjelp i henhold til spesialisthelsetjenesteloven §3-1, jf psykisk helsevernforskriften §1 fra ekstern henviser i teamets åpningstid
 • AAT gir rask vurdering og korttidsbehandling av pasienter som henvises for akutte kriser og/eller akutt forverring i sin psykiske tilstand
 • På kveld og helg samarbeider vi med psykiatrisk akuttmottak på Kalnes når en pasient kan være i behov av innleggelse
 • Behandling gis fortrinnsvis hjemme hos pasienten i samarbeid med pasient og pårørende, samt helsetjenester i kommunene. Samtaler kan forekomme på legevakt og fastlegers kontor. Ved behov, bistår ved innleggelse
 • Oppfølging og hjemmebehandling gis som et alternativ til innleggelse og der det er relevant etter utskrivelse. Ved behandling/ oppfølging jobber vi parvis og er opptatt av refleksjon som arbeidsmetode i møte med pasientene
 • Vi gir råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i den akutte fasen
 • Vi foretar selvmordskartlegging og selvmordsrisikovurderinger
 • Vi kartlegger barn som pårørende og gjør vurdering av barnas tilstand og behov. Det tilbys barnesamtale der vi avdekker behov for det
 • AT samarbeider med lokal poliklinikk i forbindelse med depot setting på pasienter med tvangsvedtak
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier / Vernepleier med minimum 4 års høgskoleutdaning
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig  
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid
 • Sertifikat for bil          
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team og selvstendig
 • Evne til å kunne håndtere høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man opprettholder ro og rasjonell håndtering
 • Vennlighet og toleranse
Vi tilbyr
 • Fadder ved tilsetting
 • Et godt psykososialt fellesskap
 • Fagutvikling gjennom kurs og regelmessig internundervisning
 • Obligatorisk kvalifikasjonsprogram i selvmordsrisikovurdering
 • Tjenestebiler
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her
   

  Kontaktinformasjon
  Kim Roger Svendsen
  Seksjonsleder
  900 65 919

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Annonse
Annonse