fbpx Sykepleier - Ankeret boligtjeneste | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier - Ankeret boligtjeneste

Har du lyst på en spennende jobb i et kreativt miljø med faglige utfordringer, og å videreutvikle deg innenfor fagfeltet psykisk helse og rus? Ankeret boligtjenester har ledig stilling for deg som er sykepleier!

Vil du bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring for ei brukergruppe som har livserfaringer på godt og vondt?
Er du glad i mennesker, tar utfordringer på strak arm, tør å tenke nytt og vet at mestring skaper vekst? Da er kanskje du den medarbeideren vi leter etter.

Ankeret boligtjeneste driver med oppfølging av mennesker med sammensatte oppfølgingsbehov. Dette innebærer blant annet fysiske, psykiske, sosiale og rusrelaterte utfordringer. Tjenesten er sammensatt av 3 ulike botiltak, som har egne personalbaser hvor vi følger opp beboerne i sine egne leiligheter. Våre tverrfaglig utdannede medarbeidere jobber brukerorientert og rettet mot den enkeltes behov hvor individuell rehabilitering står i fokus.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil jobbe sykepleierfaglig med beboere som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse
 • Du skal observere, gi råd, utføre medisinfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid 
 • Oppgaver som medikamenthåndtering, miljøterapeutisk arbeid, motiverende samtaler, bistand til daglige gjøremål og aktiviteter.
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på støttesamtaler, rusmestring, motivering, praktisk bistand og daglig hjelp i hjemmet.
 • Vi jobber også tett med blant annet behandlere i spesialisthelsetjenesten, Boligkontor, NAV, Forvaltningskontoret og andre avdelinger i Enhet for psykisk helse og
  rus.
 • Vi jobber i turnus (dag/kveld/helg). For tiden hver 5.helg.
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie 
 • Førerkort kl B (manuell girsystem)
 • Arbeidserfaring og/eller videreutdanning innen rus/psykisk helse er ønskelig.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Vi søker medarbeidere som er selvstendig i sitt arbeid
 • Samtidig er det viktig at du kan kommunisere godt og kan bidra til å skape et godt faglig og kollegialt miljø 
 • Du er interessert i å utvikle deg selv både faglig og menneskelig 
 • Du må også evne å sette grenser for deg selv og andre
 • Positiv grunnholdning 
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby jobb sammen med engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse.
 • Avdelingen byr på spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi er et stort team som vektlegger samarbeid og gode relasjoner.
 • Muligheten til å være med å skape gode tjenester.
 •  Muligheter for god faglig og personlig utvikling gjennom refleksjon- og faggruppe
 •  Gode plattformer for det medikamentelle fagområdet
 •  Vi har et godt og strukturert HMS-arbeid i vår avdeling

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Ta med godkjente kopier av vitnemål/attester
 • Oppgi 2 referanser
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 må forevises ved tilsetting.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen


  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Arbeidssted
Åsgårdvegen 9, 9016 Tromsø, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Heidi Beathe Høie
Avdelingsleder
900 96 076

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 75 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester.

Enhet for psykisk helse og rus har kommunedekkende funksjon og skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring. Enhet for psykisk helse og rus er organisert i 6 avdelinger med differensierte tilbud. Brukerperspektivet skal ligge til grunn for all planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester.