fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere.

Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon og Allmenpsykiatrisk seksjon.

Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling og 4-dagers angstbehandling, og utvikler stadig tilbudet med blant eMestring og EMDR. 

Seksjon for psykose- og rusbehandling har nylig etablert en stor, ny og moderne FACT-enhet sammen med de tre bydelene i opptaksområdet. Psykosepoliklinikken utvikler tilbud innen IPS/arbeidsinkludering og kognitiv trening, utstrakt familiesamarbeid og nettverkssamarbeid.

Avdelingen er godkjent som fordypningsområde i transkulturell psykiatri og vi har spesialiserte tilbud til disse pasientene. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og Ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. FACT-enheten holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Ryen.

Vi har nå ledig fast stilling som Seksjonsleder for psykose- og rusbehandlingsseksjonen. Seksjonen har 3 kliniske enheter som ledes av hver sin enhetsleder. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. FACT-enheten har ca. 27 stillinger, hvorav omtrent halvparten er ansatt i bydelene. De arbeider primært med pasienter med kroniske alvorlige psykiske lidelser som krever oppfølging i hjemmet over tid.

Psykosepoliklinikken er delt inn i et TIPS-team (tidlig intervensjon) og et psykoseteam og har ca. 16 stillinger. De arbeider primært med psykosepasienter som klarer å møte opp på poliklinikken. Akuttenheten har 7 ansatte og tilbyr kortvarig oppfølging av personer i akutte kriser, uavhengig av diagnose og tidligere behandling. Til sammen er det ca. 45 kliniske stillinger knyttet til seksjonen, hvorav ca. 20 er leger og psykologer.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle tjenestene faglig og organisatorisk i egen seksjon
 • Ansvar for personal-, økonomi- og resultatmål i egen seksjon
 • Bidra til godt samarbeid med andre seksjoner, og videreutvikling av hele avdelingen 
 • Inngå i avdelingsleders ledergruppe sammen med øvrige seksjonsledere
 • Sikre godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Bidra til at avdelingen, klinikken og resten av organisasjonen gjennomfører sine strategier og når sine mål
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning med minimum 3 årig bachelorgrad
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid 
 • Lederutdanning og erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner, faglig engasjement og god organisasjonsforståelse. 
Personlige egenskaper
 • Du trives med å lede og skape samhold i et utviklingsorientert arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høy faglig kompetanse og integritet
 • Er dyktig i strategisk arbeid, planlegging og prioritering
 • Er løsningsorientert og målbevisst
 • Er inkluderende og helhetstenkende 
Vi tilbyr
 • En spennende og viktig jobb med stor påvirkningsmulighet 
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted 
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Erik Ganesh Iyer Søegaard
Avdelingsleder
92454499
ersoee@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.