fbpx Enhetsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise

Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kveld og natt. Stillingen som lyses ut er enhetslederstilling på psykose 2-enheten. Denne enheten er en lukket akuttenhet som disponerer 9 døgnplasser. Fire av disse er i en skjermet del av enheten. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Enhetsleder er ansvarlig for daglig drift av enheten, herunder samlet fag-, budsjett-, regnskap-, personal- og resultatansvar
 • Ressursplanlegging
 • Fremme kontinuerlige forbedringer
 • Sørge for positivt og godt samspill mellom ulike fagmiljøer i enheten
 • Lede og utvikle et godt faglig miljø gjennom strukturert fagutvikling for medarbeiderne og enheten
 • Tilrettelegge et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø, ved å utfordre, motivere og ansvarliggjøre medarbeidere
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med pasienter, pårørende og brukerråd
 • Sikre god samhandling med andre enheter i avdelingen, samt med våre interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig, sosialfaglig, medisinskfaglig eller psykologfaglig utdanning fra universitet eller høyskole
 • Ønskelig med relevant lederutdanning og erfaring i ledelse
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri 
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Resultatorientert
 • Sterk på beslutninger og gjennomføring
 • Personlig egnethet vektlegges  
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Arbeidssted
Kirkeveien, 0450 Oslo, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Thorbjørn Harald Sundin
Avdelingsleder
99216599

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.