fbpx Demenskoordinator/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Demenskoordinator/sykepleier

Lunner Kommune søker engasjert og fremoverlent demenskoordinator/sykepleier i 100% stilling, arbeid hver 3. helg 

Tjenestene i Lunner er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling Demenskoordinator har en viktig rolle i arbeidet med både kartlegging, utredning, oppfølging og rådgiving til pårørende ift personer med demenssykdom. 

Målet er å yte gode tjenester til pasienter og pårørende i forløpet av en demenssykdom, og sikre at personer med begynnende kognitiv svikt får et tilfredsstillende tilbud om utredning og diagnostikk av sin sykdom. 

Vi ansetter medarbeider i kombinert stilling som demenskoordinator i 50 %, og 50 % sykepleier i turnus i hjemmetjenesten med arbeid hver 3.helg. Stillingen er organisert i hjemmetjenesten avdeling Harestua med oppmøtested på Lunner helse- og omsorgssenter.  

Vi gleder oss til å ønske ny demenskoordinator velkommen til en arbeidsplass preget av engasjerte og trivelige medarbeidere. Hjemmetjenesten i Lunner er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på kompetanse og tjenesteutvikling. Tjenesten er delt i to avdelinger og lokalisert i våre to nye bygg, Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua og Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter på Roa.

I tillegg har vi et team som jobber mot brukergruppen innenfor rus og psykiatri, samt drifter plasser for bemannet omsorgsbolig. Vi i hjemmetjenesten jobber for at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge de kan. Dette er en spennende utfordring som krever at tjenesten vår må være i en kontinuerlig tjenesteutvikling, med fokus på hverdagsmestring. Vi ønsker velkommen til deg som søker en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

Arbeidsoppgaver som demenskoordinator:

 • Demensutredning i samarbeid med fastlege, pårørende og ev. annet helsepersonell
 • Ha oppfølging med innbyggere i tidlig fase for støtte, råd og veiledning, samt koordinere ved behov for kommunale tjenester
 • Bidra til at nødvendige tiltak blir satt i gang, samt bidra til å motivere bruker og pårørende til aktuelle tilbud
 • Samarbeid med fastlege, og andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og undervisning av helsepersonell
 • Delta i Pårørendeskolen årlig samt arbeid med demensvennlig samfunn og frivillige lag og foreninger
 • Kontaktperson for vern for eldre
 • Bidra til å videreutvikle dagtilbud for demente og utvikle og organisere hukommelsesteam med øvrig helsepersonell i kommunen

Arbeidsoppgaver som sykepleier i turnus:

 • Yte nødvendig bistand etter tidsavgrensede vedtak i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og vise lojalitet til økonomiske vedtatte rammer
 • Legekontakt, medisinhåndtering, medisintekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner 
 • Primærkontakt – samarbeide med pårørende, verge og eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i fagmøter/samarbeidsmøter. Tverrfaglig samarbeid
 • Veilede medarbeidere og bidra til å styrke det faglige fokuset i tjenesten
 • Dokumentere og revurdere behov for tjenester
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse 

Kvalifikasjonskrav

 • Høgskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innenfor demens og/eller andre relevante videreutdanninger. Relevant og viktig erfaring kan kompensere for krav om videreutdanning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Dersom du har fremmedspråklig bakgrunn, må du kunne dokumentere bestått norskprøve 3.
 • Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologi
 • Aktiv holdning til hverdagsmestring som tankesett
 • Du har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort

Vi ønsker at:

 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus
 • Du støtter aktivt opp fattede vedtak og beslutninger
 • Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert
 • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling
 • Du er god på samarbeid med tjenestemottagere og pårørende
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette.
 • Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet
 • Du har gode mellommenneskelige egenskaper 
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement
 • En spennende arbeidsplass under utvikling

Annet 

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden). 

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Kontaktpersoner:

Nina Dahl Martinsen
mob: +47 99580278

Päivi Kettler
mob: +47 93639246

Hjemmeside:

/www.lunner.kommune.no/helse.297875.no.html


Adresse:

Sandsvegen 1 2740 ROA

Helse og mestring

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.