fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

Vi utlyser fast 100 % stilling for sykepleier/vernepleier ved Ruspoliklinikken på Bærum DPS (Poliklinikk 4). Ruspoliklinikken består av et faglig engasjert og tverrfaglig team, bestående av 17 behandlere, inkl. psykiater og LIS. 

Bærum DPS består av 4 poliklinikker og en døgnseksjon. Alle seksjonene har ansvar for utredning og behandling av allmenne tilstander innen psykisk helse og avhengighet. I tillegg har vi ulike spesialteam.

Arbeidsoppgaver
 • Behandling av pasienter innen TSB, inkludert LAR
 • Deltakelse i ansvarsgrupper og andre samarbeidsfora
 • Veiledning og samarbeid med kommunen/fastleger og interne aktører
 • Administrasjon av legemidler                                                                                                                                                                                                                                              
 • Kartlegging av helse og levevaner                                                                                                                                                                                                                                             
 • Bistå med rapportering og kvalitetsforbedring
 • Delta i vurderingsarbeid/rettighetsvurdering 
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier eller vernepleier, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse eller rus.
 • Erfaring fra rusarbeid og kjennskap til TSB/LAR  
Personlige egenskaper
 • Positiv, trygg, tydelig og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid og teamarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljø med høy kompetanse og lang erfaring innen feltet
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster 
 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeidsoppgaver og et godt og inkluderende fagmiljø 
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, internveiledning, fagdager og individuell opplæring
 • Innflytelse på egen arbeidssituasjon og varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for fordypning og kurs
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i pensjonsordning          

Arbeidssted
Hamangskogen 60, 1338 Sandvika, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Nathan Read
Seksjonsleder
94781123
naread@vestreviken.no

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!