fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

DPS Halden-Sarpsborg har tilhold på Haldenklinikken og Sarpsborgklinikken. Avdelingen utfører spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for befolkningen over 18 år for kommunene Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Aremark, inkludert fengsler.

DPS Halden-Sarpsborg består av 2 poliklinikker, en i Halden og en i Sarpsborg, 3 døgnseksjoner og et Akutt ambulant team. Døgnpostene er lokalisert på Haldenklinikken like utenfor Halden sentrum. Post 1 har 17 senger og gir døgnbehandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger og særlig mer alvorlige tilstander som psykoselidelser.

Post 1 har primært ansvar for ø-hjelpsforløpet på døgnnivå i DPS og er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, 2 overleger, psykolog, sosionom, musikkterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og tilgang på klinisk ernæringsfysiolog. Posten har et aktivt gruppe- og individualbasert terapeutisk tilbud (IMR) med fokus på pasientenes ressurser og egnemestring og tilbyr

Post 2 er en allmennpsykiatrisk 5-døgnspost med 12 senger og post 3 har 4 senger og gir et spesialisert områdedekkende 5-døgnstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser.  

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at postene tilbyr god og forsvarlig utredning/ behandling i tråd med lover og forskrifter og Sykehuset Østfolds rammer
 • Personalansvar for alle postens ansatte; lede, ivareta og inspirere
 • Faglig ledelse, utarbeidelse av arbeidsplaner og økonomistyring
 • Samarbeide tett med øvrige seksjonsledere og bidra til godt samarbeid og god pasientflyt
 • Samarbeide med kommunene og øvrige samarbeidspartnere
 • Delta i avdelingssjefens seksjonsledergruppe 
Kvalifikasjoner
 • Helse-og sosialfaglig utdanning fortrinnsvis som sykepleier
 • Relevant videreutdanning fra høyskole eller universitetsnivå er ønskelig
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern innen døgnbehandling
 • Personlig egnethet vektlegges 
Personlige egenskaper
 • God rolleforståelse og evne til å arbeide strukturert og målrettet med faglige og personalmessige fokusområder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være løsningsorientert
 • Godt humør
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende lederstilling for en høyt kvalifisert og dedikert tverrfaglig medarbeidergruppe
 • Godt kollegialt samarbeid, både i posten og i ledergruppen
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Sykehuset Østfold har gode velferdstilbud 
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidssted
Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Pål Dåstøl
Avdelingssjef
482 75 263

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse