fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Ambulant akutt-team er en godt integrert seksjon i DPS'et sammen med en døgnavdeling med 18 sengeplasser, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker og et eget ACT-team. AAT ivaretar "portvaktfunksjonen" for akuttinnleggelser og  koordinerer behandlingstilbudet i øyeblikkelig-hjelps-forløpet.

I tillegg jobbes det preventivt med pasienter i nordfylket som inkluderer Indre Østfold, Mosse-regionen og Vestby. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver
 •  Vurdere pasienter som henvises for akutt psykisk krise/forverring i sin psykiske tilstand
 • Sørge for at pasienter vil bli fulgt opp med adekvate tiltak og ved riktig behandlingsinstans
 • Arbeidsformen er i hovedsak ambulant og jobben foregår der pasienten befinner seg til enhver tid
 • Deltagelse i daglige tverrfaglige behandlingsmøter
 • Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende  og kommunale samarbeidspartnere
 • Føre dokumentasjon i pasientjournal i henhold til lover og forskrifter
 • Stillingen er knyttet til to delt turnusordning med helg og helligdager 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier med tilleggsutdannelse psykisk helsearbeid og rus
 • Dokumentert relevant erfaring fra fagfeltet
 • Ønsket kompetanse i bruk av psykometrisk verktøy og arbeid med familie og nettverk
 • Sertifikat for bil
Personlige egenskaper
 •  Personlig egnethet
 • Vi ønsker oss en faglig interessert  kollega med fleksibel innstilling og gode samarbeidsevner i et tverrfaglig team
Vi tilbyr
 • Et engasjert og hyggelig arbeidsfellesskap
 • Individuell og gruppebasert veiledning
 • Daglig debrifing
 • Kvalifiseringsprogram
 • Internundervisning
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidssted
Peer Gynts vei 72, 1535 Moss, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Ingmar Clausen
Avdelingssjef
93481034

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse