fbpx Sykepleier/vernepleier vikariat | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier vikariat

Psykisk helsearbeid - pasienter fra ca 65 år

Vi utreder og behandler pasienter med ulike psykiatriske lidelser på spesialistnivå. Tilbudet omfatter både poliklinikk og heldøgnsopphold (to døgnposter, A og B), og konsultasjoner og vurderinger foregår i poliklinikken eller der pasienten bor. Du finner oss under samme tak og det er tett samarbeid mellom døgnpostene og poliklinikken.

Hver og en av oss er verdiskapende i jobben vi gjør, derfor er faglig bevissthet- og faglig utvikling noe vi er opptatte av.

Vi søker sykepleier/vernepleier til flere stillinger på Alderspsykiatrisk avdeling døgn A. 

 • 100 %  Svangerskapsvikariat oppstart Oktober 2021 (to-delt turnus, arbeid hver 3. helg)
 • 100 % Vikariat (ledig omgående) (to-delt turnus, arbeid hver 3. helg) 
 • 80 % Fast stilling (to-delt turnus, arbeid hver 3. helg)
 • 68% for tiden på natt (arbeid hver 3.helg) 

Posten byr på mange spennende oppgaver relatert til den enkelte pasient. Arbeidsoppgavene er varierte og byr på faglig og personlig utvikling. Tilbudet vårt er forankret i et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike profesjoner.

Viktigst av alt er pasienten selv, og i teamet rundt hver enkelt pasient arbeider sykepleiere, vernepleiere, leger, psykologer, helsefagarbeidere, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut. Slik løser vi i felleskap utfordringer i pasientreisen som varer i ca 4- 6 uker. Pårørende og kommunen, samt andre relevante instanser blir gjerne invitert til et hyggelig møte på våre trendy fasiliteter lokalisert på Hagan i Nittedal kommune (kort vei fra Oslo). 

Når du tar turen innom oss, vil du møte mange flinke og blide kolleger som ivaretar 9 sengeplasser. Her er det låste dører, men fortvil ikke, du får ditt eget nøkkelkort/nøkkel som gir deg adgang til arbeidet du ønsker å utføre.

Vi jobber med kompleks og helhetlig helsehjelp - utredning og behandling (miljøtiltak, sosialt, fysikalsk, medikamentelt o.l.) er våre spesialiteter og vi tilstreber en kontinuerlig forbedring i vårt tilbud. 

Dette er en liten smakebit av vår stolthet. Det gjenstår nå at du legger inn en elektronisk søknad til oss via Webcruiter. Vennligst spesifiser hvilken stilling du søker på i søknadsteksten. Håper vi ses!

Arbeidsoppgaver
 • Miljøterapi.
 • Administrering av medisiner.
 • Oppfølging av primær- og sekundærpasienter.
 • Ansvar for behandlingsplan og elektronisk dokumentasjon.
 • Deltakelse i sykepleieveiledning og ukentlig faglig forum + flere gode arenaer for faglige diskusjoner.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager. 
 • Blodprøver (kun spl - kurs) 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og/eller relevant erfaring.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en engasjert, ansvarsbevisst og strukturert medarbeider med godt humør som liker å jobbe tverrfaglig.
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Nøyaktig og pålitelig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende, aktivt og stimulerende fagmiljø.
 • Vi har et trivelig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • To- delt turnus. Arbeid hver 3. helg.
 • Fortiden på natt med arbeid hver 3. helg.
 • Vikariat.
 • Fast.
 • Godt velferdstilbud til ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og treningstilbud for ansatte.
 • Mulighet for hjelp til bolig og barnehageplass.
 • Treningsrom for ansatte vederlagsfritt
 • Beliggenhet i Nittedal med kort reisevei fra Oslo.
 • Gratis parkering for ansatte utendørs lokalisert i Nittedal.

Arbeidssted
Brennaveien 18, 1481 Hagan, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Siri Pernille Ensrud
Teamleder

Benedicte Valen
Teamleder

Ida Emilie Innerdal
Konstituert sekjsonsleder
67057703

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.