fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

- DPS Fredrikstad, ambulant team

Fast stilling som spesialsykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning i DPS Ambulant Akutteam Fredrikstad/Hvaler. Stillingen inngår for tiden i turnus med arbeid hver 4. helg.

Teamet består av seksjonsleder, psykologspesialist, overlege i psykiatri og 15 stillinger bestående av sykepleiere / vernepleiere /sosionom med videreutdanning psykisk helsevern. DPS Ambulant Akutteam har oppdrag i Fredrikstad og Hvaler kommune som til sammen utgjør ca. 88 000 innbyggere.

Vi har som målsetting å behandle pasienter i eget hjem. Vi samarbeider med aktuelle instanser i kommunene og i psykisk helsevern. Åpningstid er kl. 08.00 - 22.00 hverdager og kl. 10.00 - 18.00 helg og helligdager.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver
 • Ambulant Akutteam (AAT) har vaktfunksjon, mottar og vurderer alle henvendelser vedrørende øyeblikkelig hjelp i henhold til spesialisthelsetjenesteloven §3-1, jf psykisk helsevernforskriften §1 fra ekstern henviser i teamets åpningstid
 • AAT gir rask vurdering og korttidsbehandling av pasienter som henvises for akutte kriser og/eller akutt forverring i sin psykiske tilstand.
 • På kveld og helg samarbeider vi med psykiatrisk akuttmottak på Kalnes når en pasient kan være i behov av innleggelse
 • Behandling gis fortrinnsvis hjemme hos pasienten i samarbeid med pasient og pårørende, samt helsetjenester i kommunene. Samtaler kan forekomme på legevakt og fastlegers kontor. Ved behov, bistår ved innleggelse
 • Oppfølging og hjemmebehandling gis som et alternativ til innleggelse og der det er relevant etter utskrivelse. Ved behandling/ oppfølging jobber vi parvis og er opptatt av refleksjon som arbeidsmetode i møte med pasientene
 • Vi gir råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i den akutte fasen
 • Vi foretar selvmordskartlegging og selvmordsrisikovurderinger
 • Vi kartlegger barn som pårørende og gjør vurdering av barnas tilstand og behov. Det tilbys barnesamtale der vi avdekker behov for det
 • AT samarbeider med lokal poliklinikk i forbindelse med depot setting på pasienter med tvangsvedtak
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier / Vernepleier med minimum 4 års høgskoleutdaning
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig  
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid
 • Sertifikat for bil          
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team og selvstendig
 • Evne til å kunne håndtere høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man opprettholder ro og rasjonell håndtering
 • Vennlighet og toleranse
Vi tilbyr
 • Fadder ved tilsetting
 • Et godt psykososialt fellesskap
 • Fagutvikling gjennom kurs og regelmessig internundervisning
 • Obligatorisk kvalifikasjonsprogram i selvmordsrisikovurdering
 • Tjenestebiler
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidssted
Cicignongata 19, 1606 Fredrikstad, Norge
 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kim Roger Svendsen
Seksjonsleder
900 65 919

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse