fbpx Stipendiat | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stipendiat

Stipendiat innen fagområdet prehospspitalt psykisk helsearbeid.

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. 

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen

Institutt for helsevitenskap Gjøvik, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU, har ledig midlertidig 100% stilling som stipendiat. 

Arbeidssted er NTNU i Gjøvik, Institutt for helsevitenskap hvor hovedveileder har sitt sete. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen «Psykisk helse og familiesentrert omsorg». Det vil være en biveileder fra Institutt for psykisk helse, NTNU i Trondheim, som også er ansatt ved St. Olavs Hospital, kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Stipendiaten vil bli invitert inn i et internasjonalt forskningsnettverk, og det er forventet utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Forskningsprosjektet skal omhandle «kunnskapsbasert beslutningsstøtte» med mål om å frembringe kunnskap som bidrar til å bedre kompetanse, kvalitet og samhandling i den prehospitale tjenesten, samt en videreutvikling av fagområdet prehospitalt psykisk helsearbeid.

Tematikken for doktorgradsprosjektet er prehospital sikkerhet i møte med aggresjonsproblematikk hos voksne, der Brøset Violence Checklist (BVC) inngår som et prediksjons og samhandlingsverktøy.  Stipendiaten vil selv kunne være med å utarbeide og påvirke prosjektplanen med ovennevnte som utgangspunkt.

Du rapporterer til Førsteamanuensis Hege S. Kletthagen

Arbeidsoppgaver

Som doktorgradsstipendiat, vil du være med på en rekke spennende og viktige oppgaver:

 • Du vil være med å studere og utvikle et nytt fagområdet; prehospitalt psykisk helsearbeid.
 • Delta på forskerkurs, konferanser, gjennomføre oppgaver og krav knyttet til aktuell doktorgradsutdanning ved NTNU.
 • Du vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet gjennom deler av forskningsprosessen, og skal samarbeide med veiledere, forskningsgruppen og klinisk fagmiljø.
 • Du vil kunne få arbeidsoppgaver knyttet til undervisning.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er som følger:

 • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn innen psykisk helse, paramedisin eller tilsvarende utdanning, med gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
 • Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. 
 • Helsefaglig/medisinsk utdanning, eksempelvis paramedisiner, sykepleier eller lege.

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med prehospital tjeneste, direkte eller indirekte.
 • Formell kompetanse i Psykisk Helsearbeid eller lignende utdanninger.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide planmessig.
 • Må kunne arbeide godt i tverrfaglig team med god forståelse for samhandling, og kunne kommunisere med sentrale aktører i den prehospitale helsetjenesten. 
 • Det er spesielt ønskelig med motivasjon og kvalifikasjoner i å delta i utviklingen av kunnskapsfronten i prehospitalt psykisk helsearbeid. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stipendiat:
I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 482 200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden for en stipendiatstilling (normert tid for PhD-utdanninger) er 3 år, med mulighet for et fjerde år, dersom det inngås avtale om 25% pliktarbeid. Stillingen kan eventuelt også kombineres med klinisk arbeid opp til 50%.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen i Gjøvik på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester, vitnemål
 • motivasjonsbrev
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Førsteamanuensis Hege S. Kletthagen, tlf. 61135315, e-post hege.kletthagen@ntnu.no.
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng, e-post: hanne.eng@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 31.07.2021

NTNU//Espen Taftø Vestad

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og Biomedisinsk forskningslaboratorium. 

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse - og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».