fbpx Spesialrådgiver - administrasjon | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialrådgiver - administrasjon

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere.

Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. DPS’et har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon og Allmenpsykiatrisk seksjon.

Søndre Oslo DPS har også flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, og en ny og moderne FACT-enhet.  Døgnseksjonen drifter medikamentfri døgnbehandling. Avdelingen er godkjent som fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og Ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud.

Vi har nå ledig fast stilling som spesialrådgiver i kontofaglig enhet med hovedfokus på elektroniske støttesystemer. Sykehuset planlegger å innføre nye systemer som CheckWare, e-mestring og nye versjoner av DIPS Arena og pakkeforløpsmodul. Vi trenger i den forbindelse en person med koordineringsansvar for disse og andre systemer. Enheten har 10,5 stillinger fordelt på enhetsleder, administrasjonskonsulenter og sekretærer. Stillingen vil også ha støttefunksjoner for ledelsen ved DPSet.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for opplæring, bruk og veiledning i DIPS og DIPS Arena
 • Ansvar for opplæring og veiledning i bruk og kontroll av pakkeforløpene i psykisk helsevern
 • Ansvar for utarbeiding og implementering av interne rutiner knyttet til DIPS, DIPS Arena og pakkeforløp
 • Støtte opp om opplæring og bruk av andre elektroniske støttesystemer og analyseverktøy
 • Støttefunksjoner for ledere og administrasjon/kontor ved behov
Kvalifikasjoner
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Fleksibilitet, interesse for og evne til å lære nye systemer
 • Kunnskap om DIPS og andre fagsystemer  
 • Fordel med treårig høyere utdannelse innen helsefag eller administrasjon
 • Fordel med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Systemforståelse og kjennskap til elektroniske støttesystemer på sykehuset
 • Pedagogisk kompetanse og gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med å utvikle nåværende og fremtidig pasienttilbud
 • Lønn etter avtale.

Arbeidssted
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Markus Isakka-Dahl
Enhetsleder
90121374
majisa@ous-hf.no

Erik Ganesh Søegaard
Avdelingsleder
92454499
23023000
ersoee@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.