fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Vil du være med å lede en av landets største hematologiske avdelinger?  Hematologisk avdeling, Ahus, har en poliklinisk virksomhet med ca 18000 konsultasjoner i året og et sengeområde bestående av 20 senger. Fra 1. november 2021 etablerer avdelingen sitt sengeområde i ny lokasjon og blir da samlokalisert med onkologisk sengepost i nye, renoverte lokaler på Ahus Nordbyhagen.

Avdelingen driver med utredning og behandling av alle hematologiske sykdommer inkludert lymfom. Vi har som mål at pasienter skal få medisinsk behandling av høy kvalitet, samt å bli ivaretatt på en profesjonell og respektfull måte. Undervisning og forskning er derfor en viktig del av virksomheten.

Vi søker etter deg som er resultatorientert og motivert for å lede Hematologisk seksjon sengeområde. Som seksjonsleder vil du være en del av et inkluderende lederteam i avdelingen med fokus på å videreutvikle seksjonen i tråd med gjeldende retningslinjer. Et godt samarbeid både innad i avdelingen og med øvrige avdelinger ved sykehuset er nødvendig for å kunne lykkes. Som vår kollega vil du oppleve et dynamisk arbeidsmiljø med høyt faglig fokus hvor det både jobbes individuelt og i team med pasienten i fokus. 

Hvis du vil være med å skape arenaer for fremragende pasientbehandling og de beste pasientopplevelser, er det kanskje akkurat deg vi er søker etter!

Husk at søknaden må være elektronisk og at det er ønskelig med referanser. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag og kvalitet i seksjonen
 • Ledelse og utvikling av seksjonen
 • Følge opp løpende rapportering
 • Sikre kompetanseutvikling i alle yrkesgrupper
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Seksjonsleder inngår i ledergruppen i Hematologisk avdeling
Kvalifikasjoner
 • Relevant helsefaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen området som skal ledes
 • Dokumentert resultatoppnåelse fra tidligere
 • Ønskelig med erfaring med ledelse i helseinstitusjon
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen hematologi eller onkologi.
 • Utdannelse innen ledelse er ønskelig og vektlegges i vurderingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Inspirerende leder med løsningsfokus, sterk gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert, evne og vilje til å iverksette tiltak for måloppnåelse
 • Evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team
 • Evne til nytenkning og er endringsvillig
 • Opptatt av daglig god drift med høy kvalitet med stolthet og ære i jobben som leveres
 • Sterk motivasjon og egendriv med evne til selvstendig arbeid
 • Budsjett- og økonomiforståelse
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende lederstilling, med mulighet for stor påvirkning av seksjonens og avdelingens utvikling. Utfordrende arbeidsoppgaver, stort engasjement og arbeidsglede
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • En organisasjon som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester
 • Faglig og personlig utvikling men mulighet for lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskolleger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, blant annet hytteutleie, treningstilbud, kulturarrangementer, muligheter for bolig og barnehageplass

Arbeidssted
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Hoa Thi Tuyet Tran
Avdelingsleder
97595035
Hoa.Thi.Tuyet.Tran@ahus.no

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 1800 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri, revmatologi og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.