fbpx Rådgiver/seniorrådgiver demenslinjen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Rådgiver/seniorrådgiver demenslinjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vi jobber med demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning. Vi er også interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende

Ved hovedkontoret i Oslo er det ledig fast stilling i 100% som:

Rådgiver/seniorrådgiver demenslinjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen søker en rådgiver/seniorrådgiver som har kompetanse, erfaring og engasjement innen demensomsorg.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil være ansatt i fagavdelingen og få det helhetlige ansvar for driften av vår demenslinje. Demenslinjen er en nasjonal hjelpetelefon for alle som har spørsmål eller vil snakke om demens. Demenslinjen besvarer nær 3500 henvendelser i året.

 Ansvaret for linjen innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • veilede innringere som i hovedsak er pårørende til personer med demens
  • være en del av det demensfaglige teamet i fagavdelingen
  • besvare mail og chat
  • markedsføring av tjenesten
  • søke og rapportere til Helsedirektoratet og andre samarbeidspartnere
  • kurs og oppfølging av Nasjonalforeningens likepersoner
  • bidra i vårt arbeid for å sikre medvirkning fra mennesker med demens og deres pårørende

I Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber vi mye i tverrfaglige team og det må derfor påregnes å bli engasjert i en rekke av organisasjonens øvrige oppgaver. Den innsikten i situasjonen for mennesker med demens og deres pårørende som vi får gjennom innringerne til demenslinjen er verdifullt i vårt interessepolitiske arbeid. Du som skal fylle stillingen vil forventes å gi innspill både til interessepolitisk arbeid og arbeid for å samle inn penger til demensforskning

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en medarbeider med relevant helsefaglig utdanning tilsvarende masternivå og/eller med videreutdanning i demens eller aldring og eldreomsorg.
Du må være dynamisk og initiativrik, ha erfaring fra demensomsorgen, god faglig kunnskap om demenssykdommer, god oversikt over tjenestetilbudet og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du må ha gode samarbeidsevner, og kan jobbe i et høyt tempo og med flere saker parallelt. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen er vi opptatt av å speile Norges befolkning og ønsker derfor mangfold i organisasjonen både når det gjelder alder, kjønn, funksjonsnivå, etnisitet.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen blir du en del av et faglig sterkt miljø med mye samarbeid og god trivsel.

For nærmere informasjon, kontakt fagsjef Tone P. Torgersen på mobil 959 93 802 eller ass. generalsekretær Jon-Richard Haugen på tlf. 926 30 345.

Lønn etter avtale, samt godtgjøring med ekstra ferieuke. Pensjonsordning i SPK.