fbpx Førsteamanuensis | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (sykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG), og er i hovedsak knyttet til bachelor og master i sykepleie. 

Du rapporterer til fagenhetsleder for paramedisin og avansert klinisk sykepleie, Hege Kletthagen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen helsevitenskap og fagområdet sykepleie. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Som ansatt må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved Instituttet.  

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.  

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helsevitenskap (sykepleie) i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Din doktorgrad må være i helsefag (sykepleie) hvor fokus har vært rettet mot sykepleie, sykepleierutdanning eller undervisning/veiledning/fagdidaktikk.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav:

 • Autorisasjon som sykepleier og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med undervisning- og forskningsledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid relatert til fagområdet for stillingen.  
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid. 
 • Erfaring med innovativ læringsmetodikk og veiledning.

Søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • God formidlingsevne. 
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto  kr 575 600,- til 708 000,- pr. år i 100% stilling, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet  2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde: 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

 • Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagenhetsleder Hege Kletthagen, e-post: hege.kletthagen@ntnu.no. 
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng, e-post: hanne.eng@ntnu.no

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 30.08.2021 

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

Annonse
Annonse