fbpx Familieterapeut, sykepleier eller sosionom | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Familieterapeut, sykepleier eller sosionom

100 % fast stilling ledig fra september 2021

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, vanedannende medikamenter, illegale rusmidler og spill) som bor i Sarpsborg og Rakkestad.

En stor andel av våre pasienter har tilleggsproblemer og behandlingsbehov knyttet til psykisk helse. Pasientens livssituasjon og nære relasjoner inkluderes på ulike måter inn i det enkelte behandlingsforløp. Poliklinikkens hovedtilbud er primært rettet mot behandling og utredning.

Poliklinikken er organisert i flere fagteam: LAR, RME (rusmestring i fengsel), MBT (mentaliseringsbasert behandling), Traume og Familieteam. Familieteamet består i dag av 2 kliniske sosionomer, og 1 psykiatrisk sykepleier - alle med familieterapiutdanning i tillegg.

Vi søker nå erstatter for en av våre trofaste familieterapeuter som går av med pensjon. Familieteamet tilbyr familiesamtaler, parsamtaler og barnesamtaler. I tillegg har teamet over mange år gjennomført 2-3 grupper årlig for pårørende. Våre familieterapeuter innehar også behandlingsansvar for henviste pasienter der individuelle konsultasjoner er den dominerende behandlingstilnærming. Familieteamet får regelmessig veiledning av anerkjent veileder/familieterapeut ca. 1 gang pr. måned.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter, pårørende, familier og par
 • Kartlegging i henhold til pakkeforløp TSB
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam, både familieteam og poliklinikkens ordinære tverrfaglige team 
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester inkludert fastleger
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som sykepleier eller sosionom med tilleggsutdanning i familieterapi, alternativt psykisk helsearbeid og/eller arbeid med rusproblemer
 • Arbeidserfaring fra familievern, psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Erfaring med teamsamarbeid
Personlige egenskaper
 • Engasjert og ansvarlig fagperson som har evne til å tilpasse seg og bidra i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med andre faggrupper
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt                     
Vi tilbyr
 • Du vil møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

Arbeidssted
Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Kyrre Moen
Seksjonsleder/psykologspesialist/familieterapeut
91656575
kyrmoe@so-hf.no

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse