fbpx Fagsjef sykepleie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsjef sykepleie

Vi har nå ledig stilling som fagsjef sykepleie.

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade, og er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har universitetsfunksjoner, har et aktivt innovasjons- og forskningsmiljø med nasjonalt og internasjonalt nettverk, flere akademiske bistillinger ved OsloMET, Universitetet i Oslo og Norges Idrettshøyskole, samt gjesteprofessorer fra flere utenlandske universitet.

Det er ca 30 pågående PhD-prosjekter og flere mastergradsprosjekter tilknyttet Sunnaas. Sykehuset publiserer ca 60-70 vitenskapelige publikasjoner pr år. Brukere og brukerorganisasjoner er sterkt involvert i kliniske studier og innovasjonsprosjekter. Forskningsavdelingen består av det nasjonale kompetansesenteret TRS, Bevegelseslaboratoriet, Klinisk fysiologisk laboratorium, klinisk kjemisk laboratorium og røntgenlaboratoriet i tillegg til forskerne, og har samlet 71 årsverk.

Stillingen er en 100% stilling som fagsjef, hvor 50 % er avsatt til forskning i tråd med sykehusets strategier og målgrupper. Eksempler på målgrupper for sykehuset er kognitiv funksjon, bevegelser, livsløpsstudier og rehabiliteringsrettede helsetjenester. Det er tett samarbeid mellom Forskningsavdelingen, Innovasjonsavdelingen og kliniske tjenester, der fagsjef har veilednings- og fagutviklingsansvar.
 
Vi søker etter en engasjert person, som tar initiativ og er en som brenner for sykepleierfaget innen rehabilitering. Du er en pådriver som har erfaring med forskning og ønsker å drive arbeidet videre her på Sunnaas Sykehus. Hos oss vil du jobbe med andre høyt faglige og motiverte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Vi jobber tverrfaglig og har et sterkt fokus på kvalitet. Vi er opptatt av den som kommer inn til oss skal trives og at den totale sammenteningen av teamet skal fungere optimalt, så vi vil legge vekt på personlig egnethet i utvelgelsen.
 
Det kan bli aktuelt å benytte personlighet- og/eller evnetest i forbindelse med intervjuer. Aktuelle kandidater vil i så fall bli informert om dette i prosessen.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til fagutvikling og kunnskapsbaserte behandlingsprogrammer
 • Initiere og bidra i sykehusets forskningsaktivtet
 • Stimulere til nye doktor- og mastergradsprosjekter
 • Lede sykehusets "Sykepleiefaglig råd"
 • Gi veiledning til fag- og gruppeansvarlige sykepleiere
 • Gi faglige råd og samarbeide med klinisk ledelse om utvikling av sykepleietjenesten
 • Ha kontakt med universitet og høgskoler og eksterne miljøer innen fagfeltet
Kvalifikasjoner
 • Krav om autorisasjon som sykepleier med minimum mastergrad, fortrinnsvis doktorgrad
 • Krav om relevant klinisk erfaring
 • Må kunne vise til relevant forskningsresultater
 • Ønskelig med erfaring fra fag- og forskningsledelse
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pådriver
 • Initiativtaker
 • Relasjonsbygger
 • Fleksibilitet og evne til omstilling
 • Faglig engasjert
 

Arbeidssted
Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Anne Catrine Trægde Martinsen
Forskningsdirektør
99216566

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus har hovedsaklig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.

Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.

Sunnaas sykehus deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan benyttes til registreringsformål.