fbpx Dosent/førstelektor | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Dosent/førstelektor

Dosent/førstelektor i helsevitenskap (sykepleie).

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 100% fast stilling som dosent/førstelektor i helsevitenskap (sykepleie). 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)

Du rapporterer til fagenhetsleder Kari Kirkbakk Fjær.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ved en eventuell intern tilsetting av dosent, vil det bli ledig 100% fast stilling som førstelektor. 

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning, fagutvikling og forskning innen fagområdet sykepleie. Deltakelse i administrativt arbeid inngår også i stillingen.

Du må også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved fakultetet.

Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Dosent:

Du må kvalifisere for stilling som dosent innefor fagområde sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-3 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Førstelektor: 

Du må kvalifisere for stilling som førstelektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-5 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

 • Søkere må ha autorisasjon som sykepleier, samt relevant yrkeserfaring som sykepleier, fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • God formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Liker teamarbeid og kan inspirere studenter og medarbeidere til felles innsats.
 • Liker faglige og pedagogiske utfordringer.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som dosent (kode 1532) vil du normalt lønnes fra brutto kr 708 000,- til  910 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som førstelektor (kode 1198) vil du normalt lønnes fra brutto kr 600 000,-  til 705 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider i pdf)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn, adresse og tlf.nummer til tre relevante referanser
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU»)
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagenhetsleder Kari Kirkbakk Fjær, e-post kari.fjar@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Hanne Eng, e-post: hanne.eng@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

NTNU//Espen Taftø Vestad

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og Senter for basalmedisinsk forskning.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse - og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Arbeidssted
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

​​​​​​​