fbpx Medisinsk 113-operatør | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Medisinsk 113-operatør

Kunne du tenke deg en spennende arbeidshverdag? En arbeidshverdag som aldri er lik og hvor du er en særdeles viktig brikke i mottak og håndtering av 113-samtaler?

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Tromsø er en avdeling i UNN hvor vi tar i mot og håndterer 113-samtaler og sørger for pasientflyt. Vi koordinerer ambulansebiler/båter og sørger for å opprettholde god beredskap i vårt område. Vi har luftambulansekoordinering (LA) som koordinerer helikoptre i Helse Nord og medisinsk koordinering for ambulansefly (MKA).

AMK Tromsø er også en regional AMK som bistår de andre AMK-sentralene i Helse Nord ved behov. Vi samarbeider med sykehus, legevaktssentraler, fastleger, legevaktsleger, ambulansetjenesten, HRS, brann og politi for å nevne noen. AMK Tromsø har flere ledere i et team, en avdelingsoverlege, samt fagutviklere.

Vi søker nå etter 3 dyktige kandidater med god arbeidskapasitet.

Kurset starter opp 06.09.2021 og har en varighet på ca 6 uker. AMK-kurs med avsluttende praktisk og skriftlig prøve. Det er et krav at avsluttende prøve er bestått for å få jobbe hos oss.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak av 113-samtaler, veiledning av disse og videre håndtering, slik at pasientforløpene blir kvalitetssikker og trygg
 • Sørge for at alle som skal være involvert i mottak av pasienten er varslet og informert
 • Samarbeide med resten av 113-teamet og andre samarbeidspartnere
 • Medisinsk koordinering av ambulansefly i Helse Nord i samarbeid med operatør på flykoordineringssentralen, som er samlokalisert med oss
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier eller paramedisiner, gjerne med videreutdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten
 • Må snakke og skrive flytende norsk og beherske engelsk
 • Gode IT-ferdigheter
 • Det er ønskelig med AMK-erfaring eller erfaring som legevaktsoperatør, samt kjennskap til prehospitale tjenester og akuttmedisin
Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt
 • Vi ønsker en strukturert medarbeider med gode kommunikative ferdigheter
 • Du må evne å håndtere flere ting samtidig, være systematisk og løsningsorientert
 • Vi anser det som viktig at du har utpregede samarbeidsevner, men samtidig kan jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • 3-delt turnus med jobb hver 3. helg og noe høyere intensitet i måneder med ferieavvikling 
 • Kalenderplan hvor du kan komme med dine ønsker i forkant
 • Fastsatte fagdager i kalenderplanen 
 • En spennende hverdag hvor du er i førstelinjen når det oppstår en ulykke, sykdom eller andre alvorlige hendelser 
 • Gode kollegaer og et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for faglig vekst og utvikling

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67
9019 TROMSØ

Kontaktinformasjon
Lise Skogvoll Eliassen
Konst. seksjonsleder
47269224

Inger-Lise Kristiansen
Ass avdelingsleder/seksjonsleder
91595609

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.