fbpx Dekan til VID | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Dekan til VID

Vil du være med å utvikle Norges mest spennende helsefaglige miljø?

VID søker en strategisk og samlende dekan til å lede Fakultet for helsefag. Dekanen er fakultetets øverste faglige og administrative leder, og skal legge til rette for at VID utvikler utdanning og forskning i tråd med høgskolens strategi.

Den nye dekanen har sterke relasjonelle ferdigheter og er i stand til å skape en enhetlig og velfungerende kultur på tvers av campusene i Oslo, Bergen og Sandnes. Dekanen skal lede et fakultet med svært kompetente ansatte som er pliktoppfyllende og som brenner for jobben.

Du skaper tillit og fremmer positiv endring, slik at VID blant annet får på plass et nytt ph.d-program i helsevitenskap og lever opp til ambisjonene om å bli et universitet. Du går i front og bidrar til at VID er en vel ansett forskningsintensiv virksomhet med et attraktivt utdanningstilbud som holder høy faglig kvalitet.

Dekanen vi ser etter har solid faglig tyngde med kompetanse på doktorgradsnivå, gjerne innenfor et av fakultetets kjernefag. Du har betydelig erfaring med ledelse og omstilling fra komplekse forskningsvirksomheter og du kan vise til et stort nettverk innenfor UH-sektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker oss en utviklingsorientert dekan som er nysgjerrig på ny teknologi og som er en pådriver for innovativt og fremtidsrettet samarbeid med praksisfeltet.

Dekanen sitter i rektors ledergruppe ved VID.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Roy Tore Lysen Jensen på tlf. 909 20 447, Lena Haveland på tlf. 482 60 796 eller Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611. Send søknad og CV via «stillinger» på www.visindi.no snarest og senest innen 07.06.2021. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Om virksomheten

VID vitenskapelige høgskole er en privat og akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Høgskolen driver utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teknologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

VID har 5300 studenter og 500 ansatte, med studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, internasjonal og diakonal.

Fakultet for helsefag har aktivitet ved tre studiesteder; VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes. Fakultetet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie, ergoterapi og vernepleie, flere masterstudier i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, i medborgerskap og samhandling (folkehelse og rehabilitering), klinisk sykepleie og helsefremmede relasjonsarbeid. Fakultetet har for tiden 3400 studenter og 238 ansatte fordel på 192 årsverk, og er høgskolens største fakultet.

 VID er inne i en spennende fase med utvikling av nye og oppgraderte campuser i Oslo, Bergen og Stavanger. Virksomheten i Oslo ble samlet på Diakonhjemmet våren 2020, i Bergen samles de i 2021 på Haraldsplass og i Stavanger i 2022 for nåværende studiesteder i Sandnes og Stavanger.

Les mer på www.vid.no

Kontakt