fbpx Sykepleiere/vernepleiere til hjemmetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere/vernepleiere til hjemmetjenesten

Diakonhjemmet Omsorg er en diakonal, ideell aktør som tilbyr helsehjelp og praktisk bistand til beboere på flere sykehjem og til brukere i hjemmetjenesten. Våre tjenester er preget av et innovativt miljø for teknologi, drift og infrastruktur. Vi har flere spennende prosjekter på gang og tjenesten vår er kunnskapsbasert, med god læringsarena for ansatte, studenter og lærlinger.

Vi samarbeider med VID og Diakonhjemmet Sykehus, noe som preger fagutvikling og drift. Våre brukere medvirker i utforming av tjenesten sammen med ansatte, og vi har tett og god dialog med pårørende og øvrige samarbeidspartnere. 

Diakonhjemmet Omsorg har fokus på den gode hverdagen og økt livskvalitet for alle tjenestemottakere. Ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø, der medbestemmelse og gode idéer verdsettes. Som medarbeider vil du oppleve å kunne påvirke egen arbeidsplass og egen kompetanseutvikling i tett samarbeid med ledere og kolleger.

Vi vokser og har opprettet hjemmetjenestebaser både i øst, på Økern og i vest på Borgen i Oslo. Det er behov for å styrke bemanningen vår og vi har nå ledige sykepleier /vernepleierstillinger. Vi drifter hjemmetjenester både dag, kveld, natt og helg. 

Krav til kompetanse:

 • Norsk autorisasjon og bachelor som sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, minimum C1
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal (Gerica) og kjennskap til Compilo (digitalt kvalitetssystem) 

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helhetlig pleie og omsorg til våre tjenestemottakere etter vedtak
 • Utføre sykepleiertekniske oppgaver knyttet til prosedyrer og behandling
 • Primærgruppeansvar ; dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging,
 • Undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • Samtaler og tett kontakt med brukere og pårørende
 • Tverrfaglige samtaler og kommunikasjon med brukers fastlege, bydelens ressursteam og spesialisthelsetjenesten
 • Delta i utvikling av rutiner på basene

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for eldreomsorg
 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du er positiv, pliktoppfyllende og fleksibel
 • Du tar medansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Du liker variasjon i arbeidet

Vi kan tilby

 • Spennende, faste stillinger
 • Faglig- og administrativ oppfølging
 • Deltagelse i ulike prosjekter – det lille ekstra
 • Dyktige kollegaer - godt tverrfaglig samarbeid
 • Muligheter for fagutvikling (VID / Diakonhjemmet Sykehus)
 • Muligheter for barnehageplass og bolig
 • Ferieleilighet El Campanario, Spania

Ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pensjonsavtale i KLP for sykepleiere.

Politiattest og sertifikat klasse B må fremvises før tiltredelse.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er fortløpende. Velkommen til å søke snarest. 

Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse.

Kun søkere med autorisasjon og språkkompetanse tilsvarende C1 blir vurdert. 
Ring oss gjerne - vi ser frem til å bli kjent med deg.

Spørsmål om stillingen 
Anne Louise Holmen
Daglig leder
Telefon 918 51 977
Send melding

Lillian Reiten
Daglig leder
Telefon 986 15 345

Om arbeidsgiveren

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de andre to. Stiftelsen Diakonhjemmet besitter store og varierte ressurser under sin paraply, noe våre tjenesteleveranser skal preges av, både profesjonelt og faglig.

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med en lang humanitær og faglig tradisjon, som kan oppsummeres i virksomhetens motto: Engasjert for mennesket.