fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Vi søker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier i vårt team. Du vil få god opplæring og vi oppfordrer både nyutdannede 2021 og erfarne sykepleiere å søke.

Medisin 11 er en spennende indremedisinsk sengepost med 32 senger. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø både sosialt og faglig. Våre faggrupper er hjerte, lunge og nyre samt en intermediær/ overvåkningsstue. Gruppene organiseres med primærsykepleie.

Hjertegruppen har pasienter med akutte brystsmerter, hjertesvikt og arytmier. Pasienter som har gjennomgått ulike hjerteoperasjoner på OUS/LHL Gardemoen. Pre- og postoperativ sykepleie til pasienter som skal ha pacemaker. Pacemakerinnleggelser gjøres på Lillehammer.

Lungegruppen har pasienter med kols-/astmaforverring, utredning og behandling for lungekreft, samt behandling av ulike lungelidelser med eksempelvis drensbehandling.

Nyregruppen har område funksjon i Oppland for nyrepasienter. Vi har pasienter som utredes for nyresvikt, pasienter som tidligere har gjennomgått nyretransplantasjon og utredninger for hypertensjon. På avdelingen utføres det peritonal dialyse. Vi har tett samarbeid med dialyseavdelingen.

Intermediær/ overvåkningsstuen brukes til pasienter som trenger ekstra tilsyn. Blant annet optiflowbehandling og overvåkning i etterkant av biopsier gjøres på denne stuen.  

Medisin 11 er en del av indremedisinsk avdeling som består av MUE (medisinsk undersøkelses enhet), medisinsk poliklinikk, dialyse- og infeksjonsavdelingen.

Vi er en aktiv enhet med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver med høyt faglig nivå. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og fag.

Det er fagfokus hver onsdag og undervisningsdager i turnus hver 12.uke.

Medisin 11 er en studenttett post der vi har studentdrevne uker på slutten av hver praksisperiode. 

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som samarbeider godt og som er opptatte av å gjøre hverandre gode. Høres dette spennende ut - send inn en søknad!

Avdelingen har følgende stillinger ledig: Sykepleier 2 x 80 % fast stilling ledig f.o.m. 14.06.2021. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger/ vikariater vil tilsetningen bli foretatt av samme søkermasse.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor våre fagområder
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie-og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger 
 • Veiledningsansvar for medarbeidere og studenter 
 • Samarbeide tverrfaglig 
 • Stillingene innebærer tredelt turnus med arbeid hver 3. helg
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor våre fagområder
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig      
Personlige egenskaper
 • Er ansvarsbevisst
 • Trives i et travelt arbeidsmiljø 
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt            
Vi tilbyr
 • Engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling 
 • Fagfokus hver onsdag
 • Fagdag hver 12.uke 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Positivt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement     
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet.
  Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon
Cecilie Herberg
Avdelingssykepleier
99002240