fbpx Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten

Vi har fra 1.august 2021 ledig en fast 100% stilling som helsesykepleier tilknyttet skolehelsetjenesten i Gausdal.

Under forutsetning av tildeling av tilskuddsmidler fra helsedirektoratet kan det i tillegg bli opprettet et engasjement i inntil 100 % med tiltredelse 1.august.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Gausdal består av helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, barnefysioterapitjeneste, flyktninghelsetjeneste, svangerskapsomsorg og helsestasjon for ungdom. Tjenestene er organisert sammen med legetjeneste, familieteam, psykisk helsetjeneste, flyktningtjeneste, barneverntjeneste, PPT og frisklivsentral.  

Oppvekstsektoren har felles satsningsområder og fokus på samarbeid på tvers av tjenester.

Gjennom prosjektet Ung Styrke arbeider sektoren for å nå felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden og som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Vi ønsker at du:

  • Har godkjent helsesykepleierutdanning
  • Har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner med barn/unge, foresatte og kolleger.
  • Har et styrkebasert fokus
  • Er raus og fleksibel
  • Behersker digitale verktøy

Vi kan tilby:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere.
  • Deltakelse i prosjekter og utviklingstiltak
  • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Du må disponere egen bil i tjenesten.

Søknad
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.Nærmere opplysninger gis av ledende helsesykepleier Bente Helbæk, tlf.91844906

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her eller bruk Søk på denne siden.