fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB og RusForsk er organisert i avdelingen og vi har i tillegg et godt etablert samarbeid med Universitetet i Oslo.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung har et differensiert, fleksibelt og individuelt tilpasset tilbud for rusavhengige i hovedsak under 26 år og består av to kliniske enheter: Døgnenhet for utredning og behandling og Poliklinisk enhet. Seksjonen har i tillegg egen forskningsvirksomhet, og er engasjert i fagutvikling og forskning innen avhengighetsbehandling, nevropsykologi, heste-assistert terapi og brukermedvirkning.

Døgnenhet for utredning og behandling tilbyr utredning og behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser i alderssjiktet 18 til 28 år. Enheten har 34 årsverk, og er tverrfaglig sammensatt med høy faglig kompetanse. Enheten tilbyr behandling bl.a. i form av individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet.

Enheten er lokalisert i naturskjønne og historiske omgivelser på Gaustad, omgitt av skog og eplehager. Samtidig er vi sentralt plassert i Oslo med kort avstand til offentlig kommunikasjon, Rikshospitalet og Universitetet på Blindern. 

For ytterligere informasjon om vårt tilbud, se vår hjemmeside.

Til Døgnenhet for utredning og behandling søker vi etter sykepleier i 100 % stilling med p.t. todelt turnus og arbeid hver 3. helg.

Kopi av vitnemål og norsk autorisasjon som sykepleier, samt attester tas med ved eventuelt intervju. Innleverte papirer blir ikke returnert.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Miljøterapeutiske oppgaver (samtaler, observasjon, igangsetting av tiltak i pasientmiljøet, utvikling av miljøterapeutiske tilbudet og oppfølging av individuelle behandlingsmål i samarbeid med behandlerteam)
 • Bidra inn i gruppeterapitilbudet på enheten
 • Benytte evidensbaserte og anerkjente metoder i vurdering, utredning, kartlegging og behandling av pasienter
 • Arbeid i tverrfaglig team 
 • Dokumentasjon i journalsystemet
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig spesialisert behandling/psykisk helsevern
 • Ønskelig med erfaring fra gruppeterapi
 • Ønskelig med utdanning innenfor gruppeterapi eller fra en relevant terapiretning som ikke nødvendigvis formelt kvalifiserer til spesialsykepleier-tittel
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
Personlige egenskaper
 • Strukturert, initiativrik og ansvarsfull
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og trives med et til dels høyt tempo i hverdagen
 • Like å jobbe tverrfaglig i team
 • God på relasjonsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Enheten drives etter anerkjente medisinske, psykologiske og sosialfaglige prinsipper
 • Stort fokus på pasientsikkerhet og ivaretagelse av den enkelte pasientens behov
 • Engasjerte kollegaer med faglig stolthet og humor
 • En meningsfylt jobb med muligheter for å legge til rette for store endringer i pasientens liv
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 

Kontaktinformasjon
Maja Sandberg
Enhetsleder
92618878

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.

Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.