fbpx Seksjonsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder

Som seksjonsleder for ambulerende hjemmetjenester har du en nøkkelrolle i en av Norge største kommuner, og deltar i en rekke strategisk viktige beslutninger på både kort og lang sikt. Du har stor påvirkningskraft innenfor et viktig område i kommunen. 

Seksjonsleder har det overordnede ansvaret for seksjonen sammen med en ledergruppe bestående for tiden av 8 tjenesteledere. Seksjonen består av både ambulerende hjemmetjenester og omsorgsboliger for eldre, og tjenestene ytes av omtrent 1500 medarbeidere, og har ett budsjett er på omkring 500 millioner.

Pleie og omsorg er i sterk vekst, og tjenestene må utvikles og endres i tråd med brukernes behov og kommunens økonomiske situasjon. Derfor må det gjøres innovative grep for å finne nye løsninger, slik at fremtidens utfordringer kan møtes på en god måte. Med dette som bakgrunn har Pleie og omsorg igangsatt ett stort omstillingsarbeid «Pleie og omsorg 2024» for å klare å gi riktige tjenester også i fremtiden.

Du er en av fire seksjonsledere i ledergruppen til kommunalsjef for Pleie og omsorg, og en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av kommunalsjefsområdet.

Ønsker du å bidra til å lede, utvikle og forbedre Bærum kommunes pleie og omsorgstjenester?           

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for seksjonen (fag, økonomi og personal)
 • Sørge for at tjenestene utvikles i et helhetsperspektiv
 • Sørge for effektiv ressursutnyttelse og riktige tjenester etter politiske føringer
 • Involvere medarbeiderne, brukere og pårørende i utviklingsprosesser
 • Sørge for koordinerte og helhetlige tjenester
 • Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av Pleie og omsorg   
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høgskole eller universitet  
 • Ledererfaring med minst 5 års varighet fra tilsvarende stilling
 • Lederutdanning
 • Fordel med erfaring innen offentlig forvaltning
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tydelig og inspirerende leder
 • Er utviklings- og løsningsorientert
 • Evne til å veksle mellom operative og strategiske oppgaver
 • Er fleksibel og har pågangsmot
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale  
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Kontaktinformasjon
Morten Svarverud
Kommunalsjef Pleie og omsorg
95775417

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.