fbpx Psykiatrisk sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleiere

Fekjær psykiatriske senter Hedalen i Valdres, 12 mil fra Oslo/Gardermoen søker psykiatriske sykepleiere.

Vi tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt
Behandlingsvalg.

Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med bl.a.psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer.

Vi har ledig

  • en 100% stilling for psykiatrisk sykepleier ved poliklinikken og
  • en 100% stilling for psykiatrisk sykepleier ved en av døgnenhetene

Fullstendig utlysningstekst finner du på vår hjemmeside www.fekjær.no (se grønn lenke på siden)