fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Vil du bli vår nye kollega? Vi søker en psykiatrisk sykepleier som har interesse for å jobbe med angstlidelser til en 100 prosent fast stilling.

Om Avdeling for angstlidelser

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi.

Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid.

Avdelingen har 18 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består bl.a. av lege, psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse. De ansatte har ukentlig veiledning med anerkjente fagpersoner innen metodikken.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er primært knyttet til det kognitive teamet og det inngår bl.a. arbeidsoppgaver som: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging blant annet i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning. Det kreves videreutdanning i kognitiv terapi, evt. ønske om å gjennomføre denne. Det legges også vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Søkere uten sykepleierutdannelse vil ikke bli vurdert.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi tilbyr:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Kontaktperson:

Avdelingsleder Heidi Alice Berg Houmb, tlf: 32 74 97 00, mobil: 472 59 344 eller på mail: Heidi.Berg.Houmb@modum-bad.no

Tiltredelse:

03. mai 2021 (eller etter avtale)

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!