fbpx Operasjonssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier

Operasjonsavdelingen har ledige stillinger for operasjonssykepleier:

3 stillinger i 100%, 1 fast og 2 vikariater, vaktarbeid 35,5 t/uke.
Tiltredelse etter avtale.

Operasjonsavdelingen er en seksjon i Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO).  Det er 11 operasjonsstuer og 73 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Variert arbeid innenfor:

 • Ortopedi
 • Gastroenterologi 
 • Endokrinologi
 • Urologi
 • Kar/thorax
 • Gynekologi 
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med godkjent videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Må ha gode kunnskaper og erfaring innenfor avdelingens kirurgiske fagfelt
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Positiv, løsningsorienter og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Internundervisning og eksterne kurs
 • Godt og faglig stimulerende miljø
 • Tilpasset turnus, for tiden med arbeid hver 4.helg
 • Godt sosialt miljø 

Kontaktinformasjon
Irene Louise Olsen
Avdelingssykepleier spesialavd
91329858

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no