fbpx Miljøterapeut/sykepleier i turnus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Miljøterapeut/sykepleier i turnus

To gode og stabile kollegaer skal gå av med pensjon, og vi søker etter nye fagpersoner til avdelingen.

 •  1 stilling 100 %, turnus med dag, kveld og helg, ønskelig med snarlig tilsettelse, ønskelig med sykepleierkompetanse.
 •  1 stilling 80 %, turnus med dag, kveld og helg med ansettelse medio august, helse- eller sosialfaglig kompetanse.

Vi søker etter deg som kan tilføre oss verdifull kompetanse og engasjement som vil styrke vårt fagteam både inn mot brukerne og som kollega.

Stillingene ligger under seksjon for Psykisk helse og rus i Bærum kommune og er plassert i Oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus avdeling øst. 

Tjenestestedet har de siste årene foretatt flere grep for å utvikle tjenesten og holde seg faglig oppdatert. Vi arbeider mer digitalt. Tjenesteområdet har fagutviklere i avdelingene og et Fagråd som skal:

 • Gi ansatte bedre tilgang til noen å drøfte faglige utfordringer med
 • Være avdelingenes talerør for ønske om faglig påfyll
 • Styrke sammenhengen mellom statlige og/eller kommunale føringer og det praktiske arbeidet

Oppfølgingstjenesten jobber for å tilby et godt og forsvarlig tilbud gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedringer og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten har fokus på godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter brukeren i sentrum gjennom kunnskapsbasert praksis. 

Arbeidsoppgaver
 • Individuell kartlegging og oppfølging av mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblematikk iht vedtak fattet av Tildelingskontoret
 • Koordineringsansvar
 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere i kommunen og i spesialisthelsetjenester
 • Oppsøkende og utadrettet virksomhet
 • Dokumentasjon og journalføring
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning innen psykisk helsearbeid, med registrert HPR nr i CV
 • 3-årig helse- og sosialfaglige utdanninger, fortrinnsvis sosionom eller vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning innen psykisk helsearbeid 
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid  og/eller arbeid med rusproblematikk
 • Erfaringskompetanse og/eller pårørendekompetanse vil bli vektlagt
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B 
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • samarbeider og som kan bygge gode relasjoner
 • jobber selvstendig og i team
 • har faglig interesse og er nysgjerrig
 • takler uforutsette situasjoner 
 • innehar høy grad av faglig integritet og evne til etisk refleksjon
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er opptatt av, og aktivt bidrar til, et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet blir sterkt vektlagt

Vi tilbyr
 • Sykepleiere som blir ansatt i  vikariat eller fast stilling og arbeider turnus, tjener i Bærum kommune
  vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS. Relevant videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling
 • Et arbeidsmiljø som tilstreber høy faglighet, etisk refleksjon og åpenhet
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Gyldig politiattest ifht §5-4 i Helse og omsorgstjenesteloven må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon
Unni Sveaas Hovde
Avdelingsleder
90767421

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.