fbpx 2 ledige sykepleierstillinger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

2 ledige sykepleierstillinger

 

TO SYKEPLEIERE TIL HJEMMETJENESTEN OG INSTITUSJON

100 % stilling ved Leka sykestue og 70 % stilling i hjemmetjenesten

Stillingene er underlagt avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester.

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken.

Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Sykepleiers hovedoppgaver

 • selvstendig direkte pasientrettet arbeid
 • medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
 • iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
 • sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
 • dokumentasjon og rapportering

Dine kvalifikasjoner

Du må

 • være autorisert sykepleier eller vernepleier
 • ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • framvise politiattest uten anmerkninger
 • ha førerkort kl. B
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kunne jobbe selvstendig
 • være ansvars- og kvalitetsbevisst
 • like varierte utfordringer
 • være løsningsorientert og fleksibel
 • jobbe systematisk og strukturert
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider hos oss får du

 • en spennende og meningsfylt arbeidshverdag
 • delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • sykepleier får 6 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting
 • lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Du vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillingen.

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester Lene Reppen Grydeland; telefon 478 33 025 og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre; telefon 977 31 678.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no
søknadsfrist 19.mars 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Mer om Leka kommune:

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Kommunen ligger lengst nord i Trøndelag med bosetting i Gutvik på fastlandet og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet er. Hovednæringene er jordbruk, havbruk og service.

Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.

Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.