fbpx Sommervikariater Kreftavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sommervikariater Kreftavdelingen

Kreftavdelingens sengepost og poliklinikk søker sykepleiere/kreftsykepleiere til kortere og lengre sommervikariater. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra 01.06.21 til 06.09.21, men tidligere begynnerdato kan også drøftes.

Kreftavdelingen er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinnehelse (K3K), og er regionalt senter for medisinsk onkologi og stråleterapi i Nord-Norge. Kreftavdelingens hovedoppgave er ikke-kirurgisk behandling og sykepleie til kreftpasienter, med unntak av pasienter med lungekreft og blodsykdommer. Sengeposten har 26 senger, og pleiepersonalet er organisert i ulike faggrupper.

Arbeidsoppgaver

Sykepleierne har et faglig ansvar for oppfølging av behandlingen og omsorgen til pasientene og deres nærstående. Som sykepleier i sommervikariat er arbeidsoppgavene særlig knyttet til forebygging og lindring av bivirkninger etter cellegift- og strålebehandling, symptomlindring og omsorg ved livets slutt. Cellegift og immunterapi administreres av sykepleiere med egen sertifisering.

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Relevant tilleggsutdanning er en fordel.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for stillingen
 • God evne til kommunikasjon og samarbeid
Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, med stor takhøyde og mye latter
 • Utfordrende og variert arbeid
 • 3-delt turnus, med mulighet for individuell tilrettelegging
 • Opplæring tilpasset den enkeltes erfaring og vikariatets varighet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Mulighet for godtgjøring av reise og bolig

Kontaktinformasjon
Bente Lisbet Roaldsen
Oversykepleier
99269292

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.