fbpx Sommervikarer søkes | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sommervikarer søkes

Oslo universitetssykehus visjon er «sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning består av fire kliniske enheter; rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen er blant annet bemannet med sykepleiere/spesialsykepleiere, sosialfaglig personale med bachelor eller videreutdanning, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er en sentral del i vår pasientbehandling.

Som sykepleier hos oss møter du pasienter med sammensatt problematikk innenfor rus og avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser.

Vi søker sykepleiere/spesialsykepleiere til sommerjobb ved alle de kliniske enhetene. Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeidet med kolleger. God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen.

Som sykepleier hos oss i sommer vil du i hovedsak jobbe dag/kveld, men vi trenger også sykepleiere som kan jobbe natt i sommer.

Vi har behov for sommervikarer i perioden 14.06.21- 31.08.21. Opplys i søknad hvilke uker du ønsker å jobbe og om det er aktuelt å jobbe natt. Vi har også behov for tilkallingsvikarer utover dette.

Intervjuer og ansettelser vil skje fortløpende. 

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert behandling
 • Kartlegging
 • Mottak og oppfølging av pasienter med abstinens/rusrelaterte problemer
 • Deltagelse i tverrfaglige team
 • Samarbeid med andre instanser
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • Studenter med forventet fullført bachelor i 2020 kan søke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Erfaring fra somatikk, rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du har godt humør
 • Er ansvarsbevisst
 • Strukturert og har gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
 • Felles opplæringsprogram i uke 25
 • Oppfølging av erfaren sykepleier
 • Arbeid i tverrfaglig team i et spennende fagfelt
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Arbeidssted
Trondheimsveien 235, 0586 Oslo

Kontaktinformasjon
Aina Lohne
Enhetsleder
90063441

Gjermund Vognild
Enhetsleder
92228781

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.