fbpx Psykiatrisk sykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Vi har ledig 100 prosent vikariat i perioden 12. april 2021 – 8. juli 2022, med mulighet til forlengelse.

Om Avdeling for angstlidelser

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder.

Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid. Opplæring skjer gjennom teori, praksis og ukentlig veiledning.

Avdelingen har 18 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består bl.a. av overlege/psykiater, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog og sykepleiere med spesialkompetanse.

Søkere som ikke har sykepleierutdannelse vil ikke bli vurdert.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er primært knyttet til vårt metakognitive team. Dette er en terapiform, som er utviklet av det kognitive miljøet i England. Terapien er rettet mot tankeprosessers betydning som opprettholdende faktor i angstlidelser, og hvordan dette påvirker oppmerksomhet og atferdsmønster. På samme måte som i kognitiv terapi, arbeides det gjennom atferdseksperimenter, for å få til endring av strategier og holdninger til angsten.

Som sykepleier inngår bl.a. arbeidsoppgaver som: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging bl.a. i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning.

Søkere med videreutdanning i kognitiv terapi vil bli prioritert. Det legges stor vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Kontaktperson:

Avdelingsleder Heidi Alice Berg Houmb, tlf: 32 74 97 00, mobil: 472 59 344 eller på mail: Heidi.Berg.Houmb@modum-bad.no

Søknadsfrist:

8. februar 2021

Stillingstype:

Vikariat i 100 prosent stilling i perioden 12. april 2021 – 8. juli 2022, med mulighet til forlengelse.

Tiltredelse:

12. april 2021 (eller etter avtale)

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link (grønt felt på siden).
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!