fbpx Intensivsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleier

Er du intensivsykepleier og er klar for nye utfordringer?

Vi er en medisinsk intensiv enhet som driver avansert medisinsk behandling i et utviklende, dynamisk og spennende miljø. Vi ønsker oss nye kollegaer og søker nå etter intensivsykepleiere, eventuelt spesialsykepleiere (som anestesi). Vi kan tilby en inspirerende hverdag med engasjerte kollegaer der vi ønsker å gjøre hverandre gode. Vi har fagdager i turnus og ukentlig tverrfaglig simulering. Våren 2018 flyttet vi inn i nye og moderne lokaler.

Hos oss ivaretar vi indremedisinske og thoraxkirurgiske pasienter som trenger overvåkning og/eller intensivbehandling på høyere nivå, inklusiv invasiv respiratorbehandling og postoperative hjertekirurgiske senger.

Vi har både faste stillinger og vikariater. Ta kontakt med oss dersom du høre mer om vår enhet!

Arbeidsoppgaver
 • Intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
  • respiratorbehandling, både invasiv og non-invasiv
  • mekanisk sirkulasjonstøtte som impella og IABP
  • elektiv hjertekirurgi og TAVI 
  • telemetriovervåkning 
 • Bruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS og Metavision (elektronisk kurve) 
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Intensivsykepleier/spesialsykepleier
 • Autorisert sykepleier
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Godt humør - vi er en positiv gjeng :)
 • Faglig engasjement, bidra til kontinuerlig fagutvikling og kompetanseheving
 • Må trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø 
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Kunne jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team 
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer 
 • Gjennomgående nytt medisinsk teknisk utstyr
 • Kompetanseutviklingsprogram
 • Kalenderplan, 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Mulighet for vesentlig nattarbeid med lønnskompensasjon 
 • 6 fagdager i turnus
 • Dedikerte fagutviklings- og medisintekniske sykepleiere som jobber tett med sine kolleger via klinisk veiledning og simulering
 • Tverrfaglig simulering x 1 per uke
 • Faste overleger fra hjertemedisinsk, lungemedisinsk og infeksjonsmedisinsk avdeling
 • Godt arbeidsmiljø og mye godt humør
 • Tarifflønn. For intensivsykepleiere tilbyr vi avtale om økt grunnlønn kr. 25 000,- og ytterligere kr. 25 000,- etter 3 år
 • Dekning av flytteutgifter
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter
 • Friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol
 • Et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbud
 • Mulighet for leie av bolig
 • UNN er en IA-virksomhet

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø
Norge

Kontaktinformasjon
Renate Gamst Jenssen
Enhetsleder
97570443
renate.gamst.jenssen@unn.no

Hilde-Iren Liland
Enhetssleder
91761904
hilde-iren.liland@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.