fbpx Sykepleier/vernepleier Diakonhjemmet Sykehus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier Diakonhjemmet Sykehus

Sykepleier/vernepleier – fast 100 % turnusstilling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk døgnenhet, er det ledig fast 100 % todelt turnusstilling og arbeid hver 3. helg til sykepleier / vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.
 
Vi ønsker søknad fra deg som har interesse for sykepleie/miljøterapi til psykisk syke pasienter i akutt sykdomsfase i døgnenhet. På grunn av arbeidets art og personalgruppens sammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke. Vi søker deg som har kapasitet til å jobbe 100%-stilling i todelt turnus og arbeid hver 3. helg. Vi kan tilby et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere, i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi er opptatt av redusert og riktig bruk av tvang, samt målrettet aggresjonsdempende/affeksjonsregulerende miljøterapeutisk tilnærming. Vi har høy kompetanse på voldsproblematikk og sikkerhet. Alle ansatte i enheten gjennomfører MAP-kurs (møte med aggresjonsproblematikk) med sertifiserte kursledere. Arbeidsoppgavene omfatter også ansvarsvaktfunksjon, tverrfaglig teamsamarbeid, administrasjon av medikamenter og samarbeid internt/eksternt m.m.
 
Akuttpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor.
 
Vi samarbeider nært med andre sykehus, med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.

 
Kvalifikasjoner
  • Interesse for sykepleie til med pasienter med alvorlig psykisk lidelse i akuttfase er en forutsetning
  • Vi vektlegger faglig engasjement, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet
  • Norsk autorisasjon
  • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid er en fordel
 
Vi tilbyr
  • Godt tverrfaglig miljø
  • Høy faglig kompetanse
  • Veiledning /undervisning
  • Medarbeidersamtale
  • Lønn som sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Arbeidssted
Forskningsveien 7, 0373 Oslo

Kontaktinformasjon
Henning Meling
Enhetsleder
22029800

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.