fbpx Sykepleiere i 80 % fast stilling i Hjemmetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere i 80 % fast stilling i Hjemmetjenesten

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning.

Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Hjemmetjenesten

Det er tre lag i Hjemmetjenesten i Sortland kommune:

Lag 1: Hverdagsmestring – fokus på forebygging og rehabilitering. Det legges vekt på brukerstyring og og mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå.

Lag 2: Palliasjon, rus og psykiatri – skal gi helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til personer med fysiske/psykiske helseplager, rusproblematikk og alvorlig syke/terminale pasienter.

Lag 3: Demens og kognitiv svikt – sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og ett godt tilpasset tjenestetilbud. Det tilbys hjelp til praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det legges opp til individuelt tilpasset oppfølging av bruker og pårørende.

Kontaktinfo

Brit Mona Kristiansen
mob: +47 930 33 587

Eirin Edvardsen
tlf: +47 952 64 360

Linda Bakke Pedersen
tlf: +47 952 64 129